World Wide Views on Global Warming

World Wide Views borgertopmøde i Egypten
Teknologirådets globale klimaprojekt, hvor borgere kloden rundt blev spurgt om deres holdninger til den globale opvarmning og klimapolitik.

 

Projektet, som gennemførtes i samarbejde med det Danske Kulturinstitut, gav borgerne mulighed for at tage stilling til nogle af de emner og spørgsmål, der skulle træffes politisk beslutning om ved forhandlingerne på klimatopmødet i København 2009. Det kom til at foregå på et informeret grundlag med input fra eksperter og med afsæt i en struktureret dialog omkring 100 borgerne i hvert af de 38 deltagende lande.

World Wide Views borgertopmøderne blev afholdt d. 26. september 2009 samtidigt i alle de deltagende lande, startende kl. 09.00 i Australien og sluttende 36 timer senere i Arizona og Californien, USA. Metoden, der benyttedes i projektet, er unik og udviklet med baggrund i Teknologirådets erfaring med en række forskellige metoder til inddragelse af borgere i politiske beslutningsprocesser. En del af borgernes svar er kvantificerbare og giver mulighed for statistisk sammenligning, men i modsætning til almindelige spørgeskemaundersøgelser, giver denne metode også borgerne mulighed for at diskutere spørgsmålene med andre og for at begrunde og kvalificere deres svar. Dermed opnås et mere pålideligt indblik i borgernes holdninger.

 

 

Resultaterne af borgertopmøderne blev afrapporteret på stedet til World Wide Views hjemmeside (se ovenstående link), så alle med en internetforbindelse kunne, og kan, følge med i borgernes svar på spørgsmål og udfordringer udformet op til mødet og under selve mødet af borgerne selv. Sideløbende diskuterede tre paneler med internationale eksperter resultaterne på internet tv og på en blog. Teknologirådets ønske med ’World Wide Views on Global Warming’ var, at give borgere verden over mulighed for at få indflydelse på de politiske beslutninger om klodens klima; bl.a. ved at give deres mening til kende om, hvor langt politikerne skal gå i deres bestræbelser på at reducere CO2 udslippet.

Projektets styrke og rækkevidde hang i høj grad sammen med den støtte Teknologirådet fik fra danske og udenlandske myndigheder, organisationer og virksomheder. Siden borgertopmødernes afholdelse, er metoden bag blevet videreudviklet, både af Teknologirådet selv og af vores internationale samarbejdspartnere, med udgangspunkt i erfaringerne fra møderne. I 2012 afholdtes COP11 om biodiversitet i Indien, og i den forbindelse blev planlægningen af ’World Wide Views on Biodiversity’ blevet påbegyndt. Yderligere informationer om World Wide Views kan hentes i projektbeskrivelsen nedenfor eller ved henvendelse til undertegnede.

Links

Kontakter