TeknoNyt

Med TeknoNyt får du information om Teknologirådets aktuelle arrangementer og projekter, samt nyheder fra det teknologiske område, både nationalt og globalt. TeknoNyt henvender sig primært til politikere, embedsmænd i ministerier, regioner og kommuner, desuden organisationer, virksomheder, undervisere, studerende, journalister, formidlere og fondsansatte.

Abonner på TeknoNyt

Fra Rådet til Tinget

Fra Rådet til Tinget er Teknologirådets nyhedsbrev til Folketingets politikere, andre folkevalgte og til medierne. Nyhedsbrevet tager fat på emner om teknologi og miljø, der fortjener en grundigere analyse og/eller politisk opmærksomhed – både på nationalt og internationalt plan.

 

Bladet Engagement

Læs om inddragelse som led i politisk beslutningstagning i Teknologirådets blad. Indeholder cases om bl.a. borgerinddragelse i kommune og regioner eller ekspert- hhv. interessentinddragelse. Bladet retter sig mod alle, der arbejder med inddragelse og dialog. Bladet udkommer halvårligt via e-mail.

E-nyt om inddragelse og borgerdialog

Modtag pr. mail gode råd og tips, omtaler af bøger eller artikler, cases, nyt om arrangementer, seminarer og konferencer og erfaringer fra både ind- og udland.