Kurser

Teknologirådet & DeltagerDanmark tilbyder en række kurser i

Borgerinddragelse

– sådan får du inddraget borgere i den politiske beslutningsproces

Inddragelse af borgere i centrale beslutningsprocesser er en opgave, som flere offentlige administrationer bliver stillet i disse dage. I 2023/2024 udbyder vi en række kurser, som handler om, hvordan du som ansat i en offentlig administration får involveret jeres borgere i den politiske beslutningsproces, og hvordan du sikrer, at inddragelsen giver værdi for både jer og borgerne.

Kurserne fokuserer på inddragelsesprocesser, som inddrager borgere i løsning af politiske problemstillinger på alle stadier af den politiske beslutningsproces. Kurserne tager afsæt i en tro på, at borgere er eksperter i deres egen hverdag og kan bidrage med viden, visioner, meninger og værdier, der kan kvalificere og skabe robuste og innovative beslutninger, også på de store og svære politikområder. Det kan ske gennem en faciliteret samtale mellem borgere og andre relevante aktører, eller ved at inddrage borgere i samskabelse og udvikling af nye løsninger.

 

Til efteråret 2023 er følgende kurser planlagt

 

Kom godt i gang med borgerinddragelse

Introduktion til de væsentligste elementer, der skal overvejes i tilrettelæggelsen af en borgerinddragelsesproces. Fra principper for god borgerinddragelse til indblik i planlægning og anvendelser af resultater.

Tid: Tors 26. oktober 2023 (online). Kurset er fuldt booket. Tilmeld interesse for ny kursusstart på kursus@tekno.dk.

Formålet med kurset er at give forståelse og redskaber til at påbegynde arbejdet med at inddrage borgere i relevante beslutningsprocesser. På kurset lægges ud med spørgsmålet ”Hvad er god borgerinddragelse?”. Her stilles skarpt på, hvorfor man skal inddrage borgere, hvem disse borgere er, og hvilke principper der findes for god borgerinddragelse. Den næste del af kurset fokuserer på, hvordan man inddrager borgere i praksis. Her kigger vi på, hvornår man skal lave borgerinddragelse i den politiske beslutningsproces og borgernes grad af indflydelse på beslutningsprocessen. Vi giver også en step-by-step guide til, hvordan man planlægger en vellykket borgerinddragelsesproces. Den sidste del af kurset fokuserer på, hvordan man anvender resultaterne fra inddragelsesprocessen. Her diskuterer vi bl.a., hvordan man følger op på mandatet og planlægger en god strategi for at nå ud med sine resultater til en relevant målgruppe.

Det får du:

 • Kendskab til rationaler for borgerinddragelse og relevante aktørers rolle i inddragelsesprocessen
 • Viden om principper for god borgerinddragelse
 • Kompetencer til at identificere det rigtige tidspunkt for borgerinddragelse i den politiske beslutningsproces og borgerens grad af indflydelse
 • Værktøjer til planlægning af en inddragelsesproces
 • Den politiske forankring og opfølgning på resultaterne

 

Vores borgerinddragelse var succes: hvad gør vi nu? (Opfølgning & rationale):

Hvordan sikres anvendelsen af resultaterne fra en borgerinddragelsesproces? Dette kursus stiller skarpt på den svære – men vigtige – politiske forankring og opfølgning.

Tid: Tors. 12. oktober 2023. Tilmelding til kursus@tekno.dk.

Politisk forankring er afgørende for at sikre anvendelse af resultaterne fra en borgerinddragelsesproces. En vellykket opfølgningsproces begynder derfor med aftaler og forankring af resultaterne i den tidlige planlægningsfase, som skal sikres løbende både under og efter processen. På dette kursus giver vi en indføring i, hvordan du i den offentlige administration kan planlægge en vellykket opfølgning – før, under, og efter inddragelsesprocessen. Vi skelner mellem intern og ekstern opfølgning. Den interne opfølgning retter sig mod de involverede parter i inddragelsesprocessen, herunder politikere og borgere. Den eksterne opfølgning omfatter de målgrupper, der kan have gavn af resultaterne, såsom den brede offentlighed, interessenter, eksperter, og politikere.

Det får du:

 • Viden om planlægning af den interne politiske forankring og opfølgning
 • Kompetencer til at identificere relevante eksterne målgrupper for udbredelse og anvendelse af resultaterne fra en inddragelsesproces
 • Erfaring med udarbejdelse af en strategi for intern og ekstern opfølgning på resultaterne

 

Til foråret er 2024 er følgende kurser planlagt

 

Metoder til borgerinddragelse

Hvilke metoder kan anvendes til inddragelse af borgere i den politiske beslutningsproces? Udforsk metoder til co-creation og deliberativt demokrati og bliv godt klædt på til at vælge en passende metode til jeres næste borgerinddragelsesproces.

Tid: Efterår 2023/forår 2024. Tilmeld interesse til kursus@tekno.dk.

Formålet med kurset er at gøre dig fortrolig med udvalgte metoder, så du kan vælge den rigtige metode til din næste borgerinddragelsesproces. På kurset dykkes ned i de forskellige faser af en co-creation-proces og centrale metoder til co-creation præsenteres. De særlige kendetegn ved deliberative inddragelsesprocesser introduceres og eksemplificeres ved konkrete deliberative metoder (borgersamling, borgerting, borgerpanel mm). Slutteligt præsenteres synergierne mellem co-creation og deliberation. I løbet af kurset diskuterer vi fordele og ulemper ved metoderne og deres praktiske implementering.

Det får du:

 • Viden om særlige kendetegn ved co-creation og deliberative demokratiprocesser
 • Kendskab til specifikke metoder til co-creation og deliberativt demokrati
 • Kompetencer til at vælge den rigtige metode til din næste inddragelsesproces

 

Workshop: Borgerinddragelsesforløb i praksis

Hvordan planlægges borgerinddragelse i praksis, som er mere og længere end et enkeltstående arrangement? Der tages udgangspunkt i metoder som borgersamling og borgerpanel. Dette er et hands-on kursus, der er organiseret som en workshop hvor vi prøver kræfter med de mere konkrete opgaver der i forbindelse med at lave borgerinddragelse. (Det forudsættes at deltageren har en solid forståelse af rationalerne bag borgerinddragelse)
Vi vil arbejde med at udvikle en rekrutteringsstrategi, udvikling af drejebøger, facilitering og udvikling af evalueringskoncept Dette kursus er borgertingets ABC, som klæder dig på til at tilrettelægge og facilitere et længerevarende borgerinddragelsesforløb i praksis. Kurset planlægges som udgangspunkt som et to-dages kursus med betaling pr dag.

Tid: Efterår 2023/forår 2024. Tilmeld interesse til kursus@tekno.dk.

Kurset giver en grundig indføring i alt fra planlægning og afvikling af borgerinddragelsesprocesser. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne behov/eksempler og dykker ned praksiseksempler, detailplanlægning, og facilitering. Du får mulighed for at studere drejebøger, planlægge din egen proces, og vi afprøver forskellige elementer af metoden, så du får mulighed for at opleve den fra et borgerperspektiv.

Det får du:

 • Indblik i praksiseksempler og drejebøger
 • Erfaring med at planlægge rekruttering
 • Erfaring med detailplanlægning
 • Viden og erfaring med facilitering
 • Erfaring med metoden fra et borgerperspektiv

 

Digital inddragelse: Hvordan inddrages borgere digitalt?

På dette kursus dykker vi ned i digitale formater, forskellige platforme, metoder og facilitering, så du bliver klædt på til at rammesætte og afvikle en hel eller delvis digital inddragelsesproces.

Tid: Efterår 2023/forår 2024. Tilmeld interesse til kursus@tekno.dk.

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder for at inddrage borgere i den politiske beslutningsproces og giver en række klare fordele. Digital inddragelse kan potentielt nå ud til en større del af befolkningen, det øger tilgængeligheden for folk med begrænset mobilitet såsom småbørnsfamilier og mennesker med mobilitetsudfordringer, og det kan være en hurtig og ressourcebesparende inddragelsesform. Samtidig ses også en række udfordringer ved digital inddragelse. Hvordan inddrages deltagerne aktivt i en digital inddragelsesproces, og hvordan fastholdes deres engagement? Hvordan sikres samtalen? Hvilke situationer er bedst egnede til digital inddragelse, og hvordan vælges et passende format og metode? Formålet med dette kursus er at gøre dig som deltager fortrolig med digitale formater, metoder og facilitering, så du kan rammesætte og afvikle en digital inddragelsesproces i din egen administration.

Det får du:

 • Viden om hvornår og hvorfor man skal bruge hel eller delvis digital inddragelse
 • Kendskab til formater og platforme til digital inddragelse
 • Værktøjer til facilitering af digital inddragelse

 

Det praktiske

Pris: DKK 3.000 (eksklusive moms) per person pr. kursus

Sted: Sorøgade 6, København Ø

Tid: 09-16 inklusive – frokost og kaffe

Tilmelding senest 10 dage før afholdelse. Kursus afholdes kun med minimum 18 deltagere

Tilmelding på kursus@tekno.dk

Kurserne kan tages enkeltvis eller som samlet pakke. Deltagelse i flere eller alle kurser vil give en dybere og bred kundskab til hele processen af borgerinddragelse, fra idé til planlægning, implementering, samt opfølgning og brug af resultater.

Vi kan også skræddersy et kursus til netop jeres behov, hvor vi kan sammensætte et kursusforløb der vægter jeres behov inden for:

 • Rationaler for borgerinddragelse
 • Metoder og design af borgerinddragelse
 • Borgerinddragelse i praksis fra rekruttering til design og evaluering. I en fysisk eller et online format
 • Opfølgning og forankring af borgerinddragelsesprocesser

Hent flyer (PDF) her

Hvem kan deltage?

Kurserne er til dig, der arbejder i en offentlig administration, og som ønsker at bruge borgerinddragelse i jeres arbejde og processer. Kurserne henvender sig ikke til et særligt forvaltningsområde, men lægger op til, at du som deltager kan bringe dine egne erfaringer og eventuelt forestående opgaver med borgerinddragelse i spil.

Du behøver ikke at have erfaring med borgerinddragelse på forhånd, blot interesse og lyst til at blive klogere på, hvordan borgerne kan blive en meningsfuld del af jeres arbejde. Det anbefales, at du som deltager kommer med en idé eller plan til et borgerinddragelsesforløb, som du kan arbejde på i løbet af kurset.

Arbejder du ikke i en offentlig administration, men er nysgerrig på borgerinddragelse, og hvordan du kan implementere det i dit arbejde, kan du stadig deltage som medarbejder eller leder fra en organisation eller virksomhed.

 

Afholdte kurser

I 2021 afholdte vi et online kursus i hvordan man laver online borgerinddragelse for 100 deltagere

I 2022 afholdte vi et kursus i, hvordan man kommer godt i gang med borgerinddragelse for 20 kommunale deltagere

I 2020-23 trænede vi 105 facilitatorer til at drive gruppearbejdet i EU-borgerpaneler

Forår 2023 afholdte vi de første 2 kurser i ”Kom godt i gang med borgerinddragelse” og ”metoder til borgerinddragelse” for 30 ansatte i danske kommuner og regioner.

 

Det sagde deltagerne

”Det gav et godt overblik og satte nogle tanker i gang man måske ellers ikke tænker over”

– deltager på kurset ”Kom godt i gang…”, 2023

 

”Det var grundigt og lynintro til en masse ting – godt med perspektiv ude fra in faglige arena som er sundhedsvæsenet”

”Vik ny viden, genopfrisket viden – varieret og god dag med øvelser og gode drøftelser deltagerne imellem, god og energisk stemning hele dagen”

”Vi er få der har øje på borgerinddragelse, ud over spørgeskemaer, som en metode til at skabe noget. Det vil jeg gerne lave om”

”Meget indholdsrigt kursus om noget jeg tror vi skal blive endnu bedre til”

– Deltagere på ”Metoder til borgerinddragelse”, 2023

 

Hvem er vi?

Teknologirådet og DeltagerDanmark har i 2023 samlet kræfterne til én organisation for med stor viden og kapacitet at kunne støtte samfundets aktører i at løse de store udfordringer med demokrati, teknologi og deltagelse.

Teknologirådet har siden 1980’erne været toneangivende for at udvikle og udbrede demokratiets evne til at samle borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere om fx teknologiske nybrud og grøn omstilling. Især de sidste 10 år har Teknologirådet etableret sig som en internationalt ledende organisation med nogle af Europas førende eksperter i borgerinddragelse og deltagelse og som modtager af mange EU-Horizon forskningsmidler.

DeltagerDanmark har siden midten af 2010’erne etableret sig som ekspert i at organisere fællesskaber og styrke borgergruppers, myndigheders og organisationers evne til at nå faglige og politiske mål gennem borgeres, medlemmers og medarbejderes deltagelse.

Læs mere

Hent flyer (PDF) her