Politiske anbefalinger

Politiske anbefalinger kan være med til at forme fremtiden for at vi kan være fælles om samfundets udvikling. At finde frem til politiske anbefalinger på en grundig og faciliteret måde gennem et bredt og forskelligartet udsnit af befolkningen, finder frem til vigtige og kvalificerede anbefalinger som politikerne kan anvende til at foretage lovgivning der holder på lang sigt og som støttes op af den samlede befolkning. Vores mission er at sikre at alle bliver hørt i deliberative processer, så vi kan møde morgendagens udfordringer sammen. Dette har vi arbejdet med siden rådets grundlæggelse i 1986 – og vi sørger fortsat aktivt for at vores indsigter når hele vejen til politikerne. 

 

Dette gør vi bl.a. gennem: 

  • Udarbejdelse af anbefalinger til lokale, regionale og nationale instanser over hele Europa. Eksempelvis gennem 300 udgivelser af ‘Rådet til Tinget’ givet til folketinget gennem årene 
  • Aktiv involvering i udarbejdelsen af politiske anbefalinger, både i Danmark og internationalt samt gennem medlemmer af deliberative netværk
  • Løbende udforskning af nye måder vi kan sikre borgerinddragelse på, når det kommer til lovgivning – f.eks. gennem webinarer, eller ved at dele vores erfaringer med politiske anbefalinger med offentlige myndigheder, universiteter og studerende  

Vores tilgang er at formulere politiske anbefalinger kort og præcist, skræddersyet til den  travle politiker. Vi er her for at finde løsninger på samfundets store udfordringer sammen med dig.

Tilmeld dig Rådet til Tinget