Borgerinddragelse og inddragelse  

Borgerinddragelse og inddragelse er altafgørende, når det kommer til reel forandring og innovation. Det er kun når vi inkluderer forskellige stemmer, at vi kan træffe velinformerede valg og dermed opnå de bedste resultater for alles bedste.

Vi er eksperter i at kortlægge synspunkter, og i den forbindelse har vi en bred erfaring med at designe både inddragelsesmetoder og processer – dette inkluderer Action Catalogue in Engage2020. Vi styrer processen i flere sammenhæng/kontekster, og bringer folk sammen for at debattere og diskutere de bedste løsninger for samfundet.  

 

Vores ydelser indenfor inddragelse inkluderer: 

  • Borgerinddragelse og dialog 
  • Interessent-management 
  • Design af inddragelsesprocesser 
  • Design af ekspert-workshops og events 
  • Online og hybrid inddragelse 
  • Engagesuite – vores egen skræddersyede inddragelsesplatform 

Vi sørger for, at resultaterne fra inddragelsesprocesserne står skarpt, og dokumenterer både enighed og uenighed. Dertil udarbejder vi anbefalinger til både jer, politikere og involverede interessenter.