Fusion af Teknologirådet og DeltagerDanmark

Ny stor organisation vil samle borgere og samfundsaktører i løsningen af tidens nøgleudfordringer

Teknologirådet og DeltagerDanmark vil samle kræfterne og bidrage stærkere til løsningen af tidens store samfundsproblemer på lokalt, nationalt og internationalt plan.

 

Klimakrisen kradser og teknologiudviklingen drøner afsted. Samfundsmæssige opbrud får demokratiet til at knirke, når befolkningen ikke kommer med ombord. Der eksperimenteres derfor med inddragelse af borgere og interessenter som aldrig før. Når flere bliver hørt og alle samfundsaktører tager medansvar for fælles problemløsning, styrkes både demokrati og handlekraft. Innovation spredes hurtigere og ny teknologi anvendes klogere.

Med fusionen vil vi skabe en unik kapacitet til at understøtte både europæiske og danske nøgleaktører i udviklingen af dynamiske partnerskaber rundt om tidens nøgleudfordringer. Formelt forbereder vi nu de juridiske, økonomiske og organisatoriske forhold i de to organisationer med henblik på at gennemføre fusionen endeligt i første kvartal af 2023.

DeltagerDanmarks direktør, Rune Baastrup, bliver direktør for den samlede organisation, og er allerede tiltrådt i rollen. Bjørn Bedsted (tidligere konstitueret direktør i Teknologirådet) fortsætter som underdirektør. Det er endnu ikke afgjort, hvad den nye organisation skal hedde.

Vores ambition er at blive den foretrukne samarbejdspartner for myndigheder og civilsamfund med kapacitet til at rådgive, lave analyser, drive partnerskaber, organisere fællesskaber og øge målrettet handling fra det lokale til det internationale niveau.

Teknologirådet har i dag en unik, international position indenfor borgerinddragelse og løser projekter for EU-kommissionen om teknologisk innovation, borgerinddragelse og vedvarende energi. Teknologirådet har stået for afviklingen af borgersamlinger om fremtidens Europa for kommissionen, rådet og parlamentet, og afvikler lige nu en stribe borgerpaneler direkte for EU-kommissionen. I Danmark har Teknologirådet især været dagsordensættende indenfor arealanvendelse og klimatilpasning.

DeltagerDanmark er frontløber indenfor projekter om klima, bæredygtigt arbejdsliv og opbygning af handlekraftige fællesskaber, og har en fremtrædende rolle i det 320 mio. kr. store Velux-finansierede 70-i-30-projekt. DeltagerDanmark driver i partnerskab med blandt andet kommuner landet over lokale indsatser for at øge tempo og engagement i den grønne omstilling på vedvarende energi og klimavenlig livsstil.

Formelt vil DeltagerDanmarks aktiver og medarbejdere blive virksomhedsoverdraget til Teknologirådet, og den nye organisation vil fortsætte som erhvervsdrivende fond. Begge organisationer er vokset betydeligt de seneste år, og den nye organisation vil derfor have 65 medarbejdere og tegne sig for en samlet omsætning på 40 mio. kr.

Om Rune Baastrup

Rune Baastrup, sociolog fra Københavns Universitet, er direktør for DeltagerDanmark, som han var med til at stifte i 2016. Han er forfatter til flere bøger om blandt andet demokrati, deltagelse, økonomi og planetære grænser og gæsteunderviser på Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

 

 

Offentliggørelse af fusion.pdf