Den menneskeskabte klimakrise er vor tids største udfordring. Udledningen af drivhusgasserne skal reduceres markant, hvis den globale opvarmning skal holde sig under 1,5 grader. Vores projekter bidrager til at finde de langsigtede løsninger for kloden.

Vi arbejder med grøn omstilling, klimatilpasning, biodiversitet og miljø. Vores projekter dækker bredt. Fra energieffektivisering til cirkulær økonomi og nytænkning af fossilfri energisystemer, til projekter omkring anvendelsen af Danmarks areal, sikring af biodiversiteten og hvordan vi undgår oversvømmelser på grund af stigende havvand.

Vi inddrager flest mulige stemmer i vores arbejde for at sikre robuste løsninger, der har opbakning. Både interessegrupper, eksperter og erhvervsliv og ikke mindst borgere, fordi det er gennem involvering, at vi er fælles om samfundets udvikling.