Teknologi handler om at udforske status quo og bringe nyt i spil. Hver gang vi tager en ny teknologi til os hvad enten det er genteknologi, sociale medier, eller overvågningsteknologi og alt det ind i mellem, så kan det have både positive og negative konsekvenser.

Forskning og innovation er med til at definere fremtidens samfund. Derfor er det vigtigt at forskningsaktiviteterne tager hensyn til samfund og miljø og overvejer etiske spørgsmål.

Vores projekter handler om at vurdere konsekvenserne af ny teknologi gennem inddragelse. Vi arbejder med at koble forskere, borgere, virksomheder, beslutningstagere, politikere og andre aktører for at sikre resultater, der er i tråd med samfundets værdier, behov og forventninger.