Om Teknologirådet

Fælles om samfundets udvikling

Teknologirådet arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

I praksis betyder ”samfundets udvikling” at

  • Vi udfører projekter om vigtige samfundsudfordringer indenfor klima og klimatilpasning, energi, sundhed, transport, ressourcer, natur, miljø, landbrug, arbejdsmiljø, privatlivsbeskyttelse m.m..
  • Vi analyserer, debatterer og finder fælles fodslag om udvikling og anvendelse af teknologi – både kendt og ny. Det kan f.eks. handle om hjerneforskning, nye teknikker til genmodificering, kunstig intelligens, energiteknologi, nanoteknologi.
  • Vi udvikler demokratiet ved at bringe nye demokratiske arbejdsformer i spil.

 

I praksis betyder ”oplyst og fremsynet samarbejde” at

Robuste løsninger på de meget komplekse udfordringer, vi har i vores samfund, kan kun skabes gennem konstruktive processer, hvor alle bidrager både i forhold til at udvikle løsningerne og til at gennemføre dem. For at vi kan gøre det, skal vi være oplyste og forudseende. Også dét gøres bedst i fællesskab, så vi kan trække på hinandens erfaringer og viden.

Teknologirådet har mere end 30 års erfaring med at udvikle, forske i og anvende metoder – borgerinddragelse, dialogprocesser, tværfaglig problemløsning, strategiudvikling, rådgivning af beslutningstagere, brobygning og samskabelse. Vi udvikler metoder til nye politiske arbejdsformer, ansvarlig forskning og innovation og teknologivurdering.

Vi anvender mere end 50 forskellige metoder. Vores værktøjskasse rejser nemt, er skalerbar og kan bruges til mange forskellige temaer og emner.

 

Teknologirådet er

  • Almennyttig – vi fokuserer på demokrati, samfundsudfordringer, teknologi, innovation
  • Neutral og uafhængig – vi plejer ingen særinteresser og lægger vægt på balance
  • Selvejende – vi er etableret som en erhvervsdrivende fond og ledes af en bestyrelse
  • Not-for-profit – ingen kan trække profit ud og overskud kan kun bruges til fondens formål
  • Selvfinansierende – gennem de projekter, vi udfører
  • Internationalt anerkendt som frontløber indenfor borgerinddragelse.

 

Kan du og vi gøre brug af hinanden?

Vi er aktive både på den lokale, regionale, nationale, europæiske og globale scene. Vi har haft projekter sammen med bl.a. offentlige og private institutioner, fonde, kommuner, regioner, regeringen, Folketinget, Nordisk Råd og Ministerråd, EU Kommissionen og Parlamentet, forskellige lande i verden, OECD, Europarådet og FN (Se mere under samarbejdspartnere).

Vi kan også samarbejde med dig og din organisation. F.eks. kan vi rådgive om, designe, tilrettelægge  og facilitere tværfagligt samarbejde, inddragelse af borgere, aktører og beslutningstagere, udvikling af strategier og politiske handlemuligheder, der leder frem til afklaring, prioritering og løsninger. Eller vi kan indgå i ansøgninger til f.eks. fonde eller EU, hvor vi sammen sætter nødvendige og effektive projekter op. Vi kan også stå for kurser eller foredrag, hvis I vil vide mere om vores arbejdsformer. Vi kan hjælpe med den lille workshop med 10 personer en eftermiddag, et tværfagligt udvalgsarbejde, eller den globale borgerinddragelse i 75 lande med 10.000 borgere – og alt ind imellem. Vi har stor erfaring i at lede meget store og udfordrende projekter.

Ligesom så mange andre  almennyttige organisationer skal vi have vores udgifter dækket. Vi er ikke en fond med penge til rådighed, og vi har ingen offentlig bevilling. Derfor skal alle vores aktiviteter være finansierede udefra.

 

Verdensmål:

En stor del af vores arbejde beskæftiger sig, gennem projekterne, med verdensmålene om arbejdet for en bæredygtig udvikling. Gennem vores arbejde er vi med til at holde den bæredygtige udvikling i gang, men vi arbejder hele tiden på hvordan vi kan blive endnu bedre og gøre endnu mere. Derfor arbejder vi med denne oversigt over hvilke verdensmål vi beskæftiger os med og i hvilket omfang. På den måde er det også mere synligt for os hvor vi kan sætte ind og gøre en større forskel for den bæredygtige udvikling.

Gennem vores projekter arbejder vi for at være fælles om samfundet og en bæredygtig udvikling, både på nationalt og internationalt niveau.

 

Gennemsigtighed og ligestilling

Vedtægter Fonden Teknologirådet.pdf

God Fondsledelse Fonden Teknologirådet 2022.pdf

Ligestillingsplan for Teknologirådet.pdf