Policy Rapport fra World Wide Views on Global Warming

Teknologirådet overrakte borgernes anbefalinger til Folketingets politikere.

World Wide Views on Global Warming er verdens første globale borgerinddragelsesprojekt. Den 26. september 2009 mødtes 4000 borgere i 38 lande over hele verden for at diskutere klimaforandringer og give deres besyv med på nogle af hovedemnerne ved COP15 forhandlingerne i december 2009.

Efterfølgende blev resultaterne fra borgermøderne indsamlet og analyseret, og på baggrund af resultaterne blev der blevet lavet en samlet rapport med ni klare anbefalinger fra verdens borgere til politikere og forhandlere ved COP15.

I samarbejde med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg inviterede Teknologirådet til offentliggørelse af policyrapporten om de globale World Wide Views resultater:

Til arrangementet blev policyrapporten fra World Wide Views præsenteret og overrakt til repræsentanter for flere af de deltagende lande. Til arrangementet deltog ambassadører fra Sverige – der også aktuelt havde EUs formandsskab – Uganda, Kina, Chile og Indien, næsten alle kontinenter.

Steen Gade, Formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, bød velkommen for Folketinget og motiverede World Wide Views som et demokratisk tilskud til klimaforhandlingerne.
Lars Klüver, Sekretariatschef i Teknologirådet fortalte om baggrunden for WWViews og projektleder Bjørn Bedsted præsenterede resultater og anbefalinger.

 

Links