Lars Klüver

Tidligere direktør i Teknologirådet med mere end 30 års erfaring i teknologivurdering, analyser og rådgivning med anvendelse af tværfaglige og inddragende metoder. Energi, miljø, bioteknologi, IT og privatliv er nogle af Lars Klüvers specialeområder.

Lars Klüver har tidligere, i mange år, ledet Teknologirådet og dets projekt- og rådgivningsaktiviteter. Han er særdeles erfaren i ledelse af komplekse projekter og processer, og i at samarbejde og facilitere processer med politikere, interesseorganisationer, eksperter og borgere. Han er internationalt anerkendt ekspert i teknologivurdering og inddragende metoder i strategisk og politisk rådgivning. Lars har koordineret en række danske og europæiske forskningsprojekter om borger- og aktørinddragelse i forskning og teknologiudvikling. Han har blandt andet været ophavsmand til den danske model for konsensuskonferencer, til folketingets model for folketingshøringer, til to metoder for global borgerinddragelse, og til Teknologirådets platform for online inddragelse – EngageSuite.

Lars Klüver er uddannet Cand.Scient. i miljøbiologi og økologi (1984) og har været direktør i Teknologirådet mellem 1994-2022. I 2022 blev Lars seniorrådgiver og Bjørn Bedsted blev udnævnt til Konstitueret direktør.

Udvalgte publikationer og meritter

  • Teknologi – Forfatter til ekspertrapport for Europarådet om nye former for offentlig debat om etiske og samfundsmæssige aspekter af den hurtige udvikling indenfor teknologi og innovation.
  • Hjerneforskning -Ansvarlig for etablering af et verdensomspændende community omkring den forsknings-infrastruktur for hjerneforskning, der konstrueres i det 10-årige Human Brain Project.
  • Klima – Leder af stakeholder-inddragelse i COMETS-projektet, der i 2019 blandt andet beregnede på de politiske partiers energipolitik, og som samlede eksperter og interessenter til udvikling af nye handlingsmuligheder i energi- og klimapolitikken.Comets
  • Borgerinddragelse – Hovedforfatter til arbejdsgrupperapport om metoder til inddragelse af samfundet omkring industrielle teknologier, for EU Kommissionens NMBP program.
  • Brændstof – Christensen, J., Homann, P. H., Karlsson, K., Kaspersen, P. S., Klüver, L., Krawack, S., Leisner, I., ” Dansk transport uden kul & olie – hvordan?”- Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængigt af fossile brændsler inden 2050, Fonden Teknologirådet (2012).
  • Klimaborgerinddragelse – Klüver, L.,“World Wide Views on Global Warming. Global citizen consultation. Global TA.”, presentation at 4s 2009 (Society for the Social Studies of Science), Washington DC, 29. Oktober , 2009.
  • Energi – Det fremtidige danske energisystem i 2025 (2007). Fremtidspanel med politikere i Folketinget. Energiscenarier og modeludvikling i samarbejde med energisektoren og politikere. Høringer og seminarer med energipolitikere og input til energipolitisk forlig 2008.
  • Energi -Hye-Knudsen, H., Illlum, K., Klüver, L., Morthorst, P. E., Nielsen, L. H., Pedersen S.L., Sørensen, B. ”Fremtidens vedvarende energisystem – Et lysegrønt og mørkegrønt energiscenarie” , (1994).
  • Genteknologi -Programleder på programmet for oplysning og teknologivurdering af gen- og bioteknologi 1987-1995