Hvordan kan kommunikation og beredskab ved smitsom sygdom forbedres?

januar 7, 2015

Det EU-støttede projekt ASSET (Action plan in Science in Society in Epidemics and Total pandemics) undersøger, hvordan man kan forbedre kommunikationen og beredskabet, så den europæiske befolkning føler sig trygge ved at følge anbefalinger fra nationale og internationale sundhedsmyndigheder ved eventuelle fremtidige udbrud af hastigt smitsomme sygdomme.

EU-kommissionen ønsker at udvikle en effektiv kommunikationsstrategi til brug ved fremtidige udbrud af smitsomme sygdomme, som inddrager borgerne i et større omfang og anerkender kompleksiteten i informationsstrømmene. Dette behov blev tydeligt under det verdensomspændende udbrud af svineinfluenza (H1N1) i 2009. Under svineinfluenzaen var der uklare meldinger fra myndigheder og eksperter, hvilket medførte til en stor mistillid til dem og den udsendte information iblandt borgerne. Mistilliden resulterede i, at en del borgere ikke fulgte de anbefalinger, som myndighederne gav om bl.a. at lade sig vaccinere imod influenzavirussen.

Videnskab i samspil med civilsamfundet
Projektet ASSET fokuserer på at inddrage de europæiske borgere i undersøgelsen af, hvordan indsatsen indenfor kommunikation, beredskab og bekæmpelse af smitsomme sygdomme i EU kan effektiviseres og forbedres i tilfælde af en fremtidig epidemi (lokalt udbrud) og pandemi (verdensomspændende udbrud). Dette er en del af projektets formål, som består i at:

  • Etablere et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsmyndigheder, organisationer, politikere og civilsamfundet til håndteringen af de videnskabelige og samfundsmæssige udfordringer, der kan forekomme i forbindelse med epidemier og pandemier;
  • Undersøge og kortlægge de områder, hvor videnskaben kan inkludere civilsamfundet i et større omfang;
  • Udvikle og afprøve en ny handlingsplan som samler op på de forrige punkter.

 

Koordinator for inddragelse af borgere i otte lande
Teknologirådets rolle i ASSET består primært i at designe processen for og koordinering af borgerinddragelse i otte europæiske lande. Borgerinddragelsen vil hovedsageligt foregå igennem borgertopmøder, som vil blive afholdt i Bulgarien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Norge, Rumænien og Schweiz. Til borgertopmøderne vil 50 borgere fra hvert land diskutere og komme med forslag til løsning på emner, vedrørende forskellige pandemirelaterede emner blandt andet sundhedsmyndigheders kommunikation og borgernes online kommunikation. Efter hver diskussion stemmer borgerne om forslagene med henblik på at prioritere dem. Teknologirådet står for at træne partnerne fra de andre lande i at udføre borgertopmøder samt analysere og formidle resultaterne derfra. Derudover afholder Teknologirådet selv et borgertopmøde i Danmark, som bl.a. inkluderer rekruttering af borgere fra hele landet, udvikling af informationsmateriale og facilitering af borgertopmødet.

Resultaterne præsenterer Teknologirådet for EU-kommissionen ved projektets afslutning i 2018.