Om Os

 

Fælles om samfundets udvikling

Fonden Teknologirådet arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

I praksis betyder ”samfundets udvikling” at

Vi udfører projekter om vigtige samfundsudfordringer, såsom klima og klimatilpasning, energi, sundhed, transport, biodiversitet, landbrug, arbejdsmiljø, privatlivsbeskyttelse osv.

Vi analyserer, debatterer og finder fælles fodslag om udvikling og anvendelse af teknologi – både kendt og ny. Det kan f.eks. handle om hjerneforskning, nye teknikker til genmodificering, kunstig intelligens, energiteknologi, nanoteknologi og praksis i cirkulær økonomi.

Vi udvikler demokratiet ved at bringe nye demokratiske arbejdsformer i spil, og vi anvender dem selv i vores projekter.

I praksis betyder ”oplyst og fremsynet samarbejde” at

Robuste løsninger på de meget komplekse udfordringer, vi har i vores samfund, kan kun skabes gennem konstruktive processer, hvor alle bidrager. Vi skal alle bidrage, både i at skabe løsningerne og i at gennemføre dem.

For at vi kan gøre det, skal vi være oplyste og forudseende. Også det gøres bedst i fællesskab, så vi kan trække på hinandens erfaringer, viden og visdom.

Teknologirådet har mere end 30 års erfaring med at udvikle, forske i og anvende metoder – borgerinddragelse, dialogprocesser, tværfaglig problemløsning, strategiudvikling, rådgivning af beslutningstagere, brobygning og samskabelse … Vi udvikler metoder og projekter til nye politiske arbejdsformer, ansvarlig forskning og innovation, og teknologivurdering.

Vi anvender mere end 50 forskellige metoder. Vores værktøjskasse rejser nemt, er skalerbar og kan bruges til snart sagt alle temaer og emner.

Teknologirådet er

  • Almennyttig – vi fokuserer på demokrati, samfundsudfordringer, teknologi, innovation
  • Neutral og uafhængig – vi plejer ingen særinteresser og lægger vægt på balance
  • Selvejende – vi er etableret som en erhvervsdrivende fond og ledes af en bestyrelse
  • Not-for-profit – ingen kan trække profit ud og overskud kan kun bruges til fondens formål
  • Selvfinansierende – gennem de projekter, vi udfører
  • Quasi-offentlig – Fonden er oprettet i samarbejde med regeringen og Folketinget. Vi er ansat på offentlig overenskomst. Muligheden for at løse offentlige opgaver er skrevet ind i vedtægterne
  • Internationalt anerkendt som en frontløber indenfor borgerinddragelse

Kan du og vi gøre brug af hinanden?

Vi er aktive både på den lokale, regionale, nationale, europæiske og globale scene, og har haft projekter sammen med bl.a. offentlige og private institutioner, fonde, kommuner, regioner, regering, Folketinget, Nordisk Råd og Ministerråd, EU Kommissionen og Parlamentet, forskellige lande i verden, OECD, Europarådet og FN.

Vi kan også samarbejde med dig og din organisation. F.eks. kan vi hjælpe med at designe, lede og facilitere tværfagligt samarbejde, inddragelse, udvikling af strategier og politiske handlemuligheder og andre processer, der leder frem til afklaring og løsninger. Eller vi kan indgå i ansøgninger til f.eks. fonde eller EU, hvor vi sammen sætter nødvendige og effektive projekter op. Vi kan også lave kurser eller foredrag, hvis I vil vide mere om vores arbejdsformer. Vi kan hjælpe med den lille workshop med 10 personer en eftermiddag, et tværfagligt udvalgsarbejde, eller den globale borgerinddragelse i 75 lande med 10.000 borgere – og alt ind imellem. Vi har stor erfaring i at lede meget store og udfordrende projekter.

Ligesom så mange andre tænketanke og almennyttige organisationer skal vi have vores udgifter dækket på den ene eller anden måde. Vi er ikke en pengetank og vi har ingen offentlig bevilling, derfor skal alle vores aktiviteter være selvfinansierende eller finansierede udefra.

Gennemsigtighed

 

Vedtægter Fonden Teknologirådet rev. 11.1.2013 – med underskrifter