Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

Brug os til:

  • Inddragelse med større kvalitet.
  • Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser.
  • Nye politiske arbejdsformer.

Vi søger lige nu projekt praktikanter til foråret 2021

2. november, 2020

Vi søger ambitiøse og selvstændige praktikanter til forårssemesteret

Du interesserer dig for teknologi, samfund og klima og er ved at tage en relevant universitetsuddannelse indenfor et af felterne, fx teknoantropologi eller samfundsvidenskab. Du vil indgå i et af vores teams indenfor forskning og innovation, cirkulær økonomi eller klima. Her vil du være med til at udvikle og organisere inddragelsesprocesser, deltage i analysearbejdet samt assistere projektledere i forbindelse med udvikling og koordinering af projekter og events. Du vil få rig mulighed for at prøve kræfter med internationale samarbejder og lave analyser der bliver brugt. Vi har en flad organisationsstruktur, hvor du inviteres til at sætte dit præg på opgaveløsningen. Vi tager vores praktikanter seriøst og vi vil udfordre dig fagligt. Du bliver en del af et dynamisk og alsidigt fagligt miljø i en organisation med engagerede kollegaer.  

Havets meget alvorlige tilstand står nu klart for borgerpanelets 14 deltagere

26. oktober, 2020

Havets meget alvorlige tilstand er for alvor gået op for borgerpanelets 14 deltagere og de vil her dele deres bekymringer og anbefalinger til politikerne, som politikerne bør handle på straks. Det drejer sig om helt konkrete områder som borgerne mener der bør tages hånd om indenfor områderne; nærringstoffer, plastforurening, miljøfarlige stoffer, bundslam, CO2, fiskebestanden, EU, fangstredskaber, borgernes inddragelse og oplysning, jura, bevågenhed og at én minister alene får ansvaret for havmiljøet.