Vi arbejder for, at samfundets udvikling bliver formet i oplyst og fremsynet samarbejde mellem borgere, eksperter, interessenter og beslutningstagere.

Brug os til:

  • Inddragelse med større kvalitet.
  • Indblik i teknologiens muligheder og konsekvenser.
  • Nye politiske arbejdsformer.

Erfaren projektleder søges til international borgerinddragelse

18. december, 2020

Du vil få mulighed for at bidrage til videreudviklingen af vores mangeårige og internationalt anerkendte praksis for inddragelse af borgere og interessenter i udvikling af politik, videnskab og teknologi.

 

Opgaven

Vi søger en projektleder med et flere års erfaring til – i første omgang – at bidrage til et tvær-europæisk borgerinddragelsesprojekt som en del af EU’s flagskibs projekt ”The Human Brain Project (HBP). HBP er et tværfagligt projekt, der blander hjerneforskning med avancerede computing teknologier og robotteknologi med det formål at opnå en bedre forståelse for den menneskelige hjerne.

Vi skal de næste par år udvikle og koordinere en borgerinddragelsesproces om nogle af de store etiske spørgsmål, der opstår, efterhånden som neurovidenskaben gør flere fremskridt, fx ledelse af databaseret forskning, dual use, og forståelse af sygdom, bevidsthed og identitet. Borgerinddragelsen vil i første omgang være tvær-europæisk, men har potentiale til at blive global.

Du vil blive en del af et lille projektteam bestående af tre andre projektledere og vil blandt andet komme til at arbejde med:

  • Planlægning og afvikling af en indledende workshop
  • Rekruttering, koordinering og support af diverse projektpartnere
  • Planlægning, rekruttering og afvikling af den danske del af processen
  • Analyse af resultater og afrapportering
  • Formidling af resultater til nationale såvel som internationale samarbejdspartnere
  • Udvikling af indhold til borgerinddragelsen

Med tiden vil du blive en del af vores team af projektleder og få andre opgaver.

Staten skal tage førertrøjen på og udarbejde langsigtede spilleregler for klimatilpasning i kystområder

9. november, 2020

Teknologirådet har i september og oktober afholdt to heldags klimaborgermøder med deltagere fra hele landet. Borgerne er udvalgt, så de ikke i forvejen er engageret i klimatilpasning, og de er blevet klædt på til debatten gennem skriftligt materiale, oplæg og film. Borgerne har diskuteret udvalgte temaer i mindre grupper og stemt om konkrete spørgsmål.  

Når borgerne stilles over for en lang række valgmuligheder mht. hvad der er vigtigst at beskytte, og hvordan, hvem og hvornår det skal gøres, så svarer et overvældende flertal, at  

Kystbyernes udvikling skal overholde en samlet og langsigtet helhedsplan, der tager højde for det stigende havniveau. Der skal udarbejdes en landsplan for klimatilpasning, der udstikker retningslinjer for kommunernes indsats. 

Klimaborgertinget nåede et stort skridt allerede på sin første weekendsamling

26. oktober, 2020

Danmarks Borgerting på klimarådet er åbnet, og arbejdet med at finde frem til borgernes anbefalinger til, hvordan vi kommer i mål med klimaomstillingen, er gået i gang. 

 Tilfældigt udvalgte borgere fra hele landet, fra alle aldersgrupper og med helt forskellige baggrunde og livssituationer klikkede ind i Klimaborgertingets første samling den sidste weekend i oktober.  

 Første weekend bød på et tæt pakket program, som vekslede mellem ekspertoplæggruppearbejde med brainstorm om vigtige emner og afstemninger som mundede ud nogle pejlinger på prioriteringer fra Borgertinget. 

 Borgerne efterspurgte som noget af det første mere faglig viden. Og dét fik de i allerhøjeste grad i løbet af weekenden.