Vi spørger borgerne i EU: Hvordan håndterer vi risikoen for at hjerneforskning anvendes til militært brug i fremtiden?

Denne spørgeskemaundersøgelse er udløbet. Hvis du er interesseret i emnet omkring ‘dual use’ kan du læse mere i dette nyhedsbrev eller finde materiale på siden her.

                                                                                                                                                   

Human Brain project vil lave banebrydende forskning indenfor hjerneforskning, der har potentiale til at blive anvendt til militære formal. Derfor vil Teknologirådet, i løbet af de kommende måneder, involvere borgere fra ti forskellige EU lande, for at samle deres holdninger til de risici der er for ‘dual use’ af Human Brain Project forskning.


Human Brain Project har et etisk ansvar for at sikre, at den forskning, der produceres i projektet, både er ansvarlig og på linje med det omgivende samfunds værdier og holdninger. Historien viser, at videnskabelige udviklinger og nye teknologier kan anvendes på andre og helt forskellige måder, end de var ment til.
Teknologirådet vil undersøge europæiske borgeres holdninger, værdier og bekymringer vedrørende risikoen for, at Human Brain Projects hjerneforskning, hjerneinspireret teknologi og robotteknologi kan anvendes til politiske, sikkerheds-, efterretnings- eller militære formål.

At involvere borgerne i diskussionen er vigtigt og til stor gavn for Human Brain Project, fordi de kan bidrage med vigtige perspektiver til forskere og beslutningstagere.

Bevæbnet med en bedre forståelse af borgernes perspektiver, kan Human Brain Project kommunikere bedre og udvikle bedre forskning, der tager borgernes overvejelser, bekymringer og forhåbninger i betragtning.

 

Kommende begivenheder om ’dual use’

I de kommende måneder vil Teknologirådet koordinere borgerinddragelsesprocesser på tværs af Europa i to stadier:

  1. En online-konsultation vil række ud til borgere fra ti forskellige EU lande. De vil blive spurgt om, hvad de synes om forskellige aspekter af Human Brain Projects forskning og dets risici for dual use.
  2. Resultaterne fra online- konsultationerne vil blive brugt til at skærpe fokus i programmet for heldags ansigt-til-ansigt borgermøderne. Møderne finder sted i fire forskellige EU-lande. Her vil de deltagende borgere bruge en dag på at diskutere, hvorvidt der er en etisk grænse for, hvilken forskning Human Brain Project bør foretage i forhold til risikoen for at forskningen kan anvendes politisk, til sikkerheds-, efterretnings- eller militært brug.

 

Hvad vil resultaterne blive brugt til?

Resultaterne af online og borgermøderne vil bidrage til at optegne den officielle Human Brain Project Opinion om risikoen for dual use af hjerneforskning, hvilket er en måde at fremhæve nogle af de vigtigste etiske udfordringer for Human Brain Project. Borgernes input vil bidrage til at stille nogle fikspunkter op for at udvikle en handleplan for etisk og ansvarlig forskning og innovation i Human Brain Project.

På denne måde kan europæiske borgere tilkendegive deres holdninger i forhold til at vurdere hvilke etiske værdier, der skal styre forskningen i Human Brain Project.

Om Human Brain project

Human Brain Project forventer at lave vigtige fremskridt indenfor hjerneforskning, informations-, kommunikations- og robotteknologi, samt kunstig intelligens.

Da HBP er et EU- finansieret projekt, er det ikke tilladt at lave militær forskning.

 

Gå til hbp.tekno.dk, for at læse mere om begivenheder i Human Brain Project

Gå til humanbrainproject.eu, for at læse mere om Human Brain Project

 

 

 

fp4teg43