Human Brain Project

De sidste 10 år har the Human Brain Project (HBP) beskæftiget sig med at udforske et af videnskabens store mysterier: menneskets hjerne. Forskere indenfor IT, software, biologi og neuroscience har bidraget fra hvert deres felt for at blive klogere på den menneskelige hjerne – Bl.a. forskes der i hvordan hjernens mysterier, kan bidrage til at accelerere computervidenskab og kunstig intelligens.

 

Tværfagligt samarbejde

For at skabe et tværfagligt samarbejde mellem de meget forskellige felter, som the Human Brain Projekt berører, er det nødvendigt at skabe vidensdeling og samspil. Derfor har projektet siden 2013 arbejdet mod at bringe forskere fra hele Europa sammen for at skabe grundlaget for en moderne information og kommunikationsteknologi (eng: Information and Communication Technology, ICT) med ambitionen om, at denne teknologi skal drive integrationen af data og viden fra forskellige discipliner, samt katalysere et tværfagligt fællesskab der kan skabe en ny forståelse af hjernen, nye behandlingsmetoder for hjernesygdomme, samt nye hjerneinspirerende computerteknologier

 

Arbejdet med etik og samfund

Udviklingen af ny teknologi bør naturligvis ske i overensstemmelse med etiske og samfundsmæssige principper, derfor opfylder HBP kravene for et ansvarligt forsknings- og innovationsprojekt (Responsible Research and Innovation, RRI, som du kan læse mere om her: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation).

Vores rolle i the Human Brain Project

Teknologirådets rolle består i at lede arbejdet indenfor RRI i projektet, hvorfor vi er en del af gruppen ‘Ethics and Society’. Her har vi været ansvarlige for en stor del af koordineringen og ledelsesarbejdet, samt være involverede i inddragelsen af borgere og interessenter, med fokus på etik bl.a. data og neruroetik, køn, diversitet og fremtidsteknologi. Yderligere er vi ansvarlige for samarbejdet omkring RRI med andre internationale hjerneprojekter og -netværk.

Teknologirådet er udover arbejdet med RRI også en del af opbygningen af et fællesskab omkring forskningsinfrastrukturen EBRAINS (eng: Community Building). Vores arbejde med EBRAINS og Community Building gennem the Human Brain Project, kan du læse om her  

 

Kontakter