Human Brain Project

april 1, 2016

Human Brain Project (HBP) er et H2020 FET Flagship der stræber efter at fremme udviklingen indenfor neurovidenskab, informations- og kommunikationsteknologi (ICT) samt diagnosticering og behandling af hjernerelaterede sygdomme. Dette sker gennem etablering af en forskningsinfrastruktur for strategiske forskningsprogrammer indenfor basal neurovidenskab, avancerede computersimuleringer og multi-scale modellering. Fonden Teknologirådet er del af HBP ’Ethics and Society’ (Subproject 12), der promoverer og implementerer principperne for ansvarlig forskning og innovation (RRI) med en vision om at udvikle HBP i en retning, der er etisk ansvarlig og tilgodeser samfundets interesser. Vi arbejder for at inddrage det omgivende samfund i sociale, etiske, juridiske og kulturelle problematikker, der relaterer sig til forskningen og den teknologiske udvikling i HBP. Det gælder f.eks. problematikker relateret til datasikkerhed, bioetik, informeret samtykke og risici for misbrug af HBP’s teknologier til militære formål.

 Kort fortalt organiserer vi:
  1. Borgermøder (fysiske og online), hvor europæiske borgere bliver informeret om og får mulighed for at udtrykke deres holdninger til relevante problemstillinger i HBP
  2. Stakeholderinddragelse, som giver mulighed for at HBP forskere og eksterne eksperter, interessenter og beslutningstagere kan mødes og diskutere idéer, overvejelser og bekymringer relateret til HBP’s forskning og teknologiske udvikling.

 

Aktiviteter

Du kan læse mere om vores aktiviteter i forbindelse med Inddragelse af offentligheden.
Aktiviteterne inkluderer både online og fysiske møder. Holdninger og anbefalinger fra borgere, interessenter og eksterne eksperter bliver formidlet til HBP forskerne gennem ’Citizen, stakeholder and expert newsletters’.
  

 

Publikationer

Nr. 1: Living up to privacy and informed consent in the Human Brain Project (December 2014)

Nr. 2: Opening up the Human Brain Project (HBP) to the neuroscience community (Oktober 2015)

Nr. 3: EU citizens want to be informed of the use of their personal data (Oktober 2016)

Nr. 4:  Opening up the discussion on dual use in the Human Brain Project (HBP) (Oktober 2016)

Nr. 5: Directions for using federated data in clinical practice (November 2017)

Nr. 6: Beyond the legal requirements of data driven research (April 2018)

Nr. 7: Dealing with dual use of HBP research – The citizens’ perspective (August 2018)

Nr. 8: A 360-degree evaluation of AI: Recommendations for action (Marts 2020)

 

Medlemmer af ‘Ethics & Society’

Ethic and Society (SP12) leder: Kathinka EVERS

Work Package (WP) ledere:

 

HBP blev lanceret i oktober 2013 og er planlagt til at forløbe over en 10 årig periode. Projektet har et budget på over 1 milliard Euro.

 

Links

The Foresight Lab  (King’s College London)

Neuroethics and Neurophilosophy  (Uppsala Universitet)