Human Brain Project

Et af de store videnskabelige mysterier er menneskets hjerne. De sidste syv år har the Human Brain Project (HBP) beskæftiget sig med at udforske dette mysterium.  Forskere indenfor IT, software, biologi og neuroscience bidrager fra hvert deres felt med at blive klogere på vores hjerner. Desuden forskes der i hvordan hjernens mysterier kan bidrage til at accelerere computervidenskab og kunstig intelligens.

 

Tværfagligt samarbejde

Der er et stort behov for at skabe samspil og vidensdeling iblandt disse meget forskellige felter for at skabe tværfagligt samarbejde.  Samtidigt er det vigtigt at udviklingen af ny teknologi sker i overensstemmelse med etiske og samfundsmæssige principper, derfor er der også et behov for at HBP opfylder kravene for et ansvarligt forsknings- og innovationsprojekt (Responsible Research and Innovation, RRI, læs mere om RRI i H2020 projekter her: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation).

 

 

Vores rolle i det store projekt

Teknologirådet skal igennem de næste år lede arbejdet indenfor RRI i HBP-projektet, samt lede arbejdet omkring inkluderende community building for forskningsinfrastrukturen EBRAINS. Målet er, at EBRAINS skal være en central infrastruktur for international hjerneforskning, der vil leve videre efter HBP-projektet afsluttes. The Human Brain Project (HBP) gik i foråret 2020 i gang med de sidste tre år af projektets levetid, der i 2023 vil have varet i 10 år. HBP har siden 2013 stæbt efter at bringe forskere fra hele Europa sammen for at skabe grundlaget for en moderne information og kommunikationsteknologi (eng: Information and Communication Technology, ICT). Ambitionen er at denne teknologi skal drive integrationen af data og viden fra forskellige discipliner, samt katalysere et fællesskab. Et tværfagligt fællesskab der kan skabe en ny forståelse af hjernen, nye behandlingsmetoder for hjernesygdomme, samt nye hjerneinspirerende computerteknologier.

 

Arbejdet med etik og samfund

Teknologirådet har siden starten af HBP-projektet været med i gruppen Ethics and Society (Etik og Samfund). Her har vi været involveret i inddragelse af borgere og interessenter, samt været ansvarlige for en stor del af koordinering og ledelsesarbejdet. Dette arbejde forsætter i den næste projektfase under det nye navn Responsible Research and Innovation (Ansvarlig forskning og Innovation). Dette arbejde skal ledes og koordineres af Teknologirådet. Arbejdet har et bredt fokus på etik bl.a. data og neruroetik, køn og diversitet, fremtidsteknologi og inddragelse af borgere og interessenter. Derudover skal vi skabe samarbejde omkring RRI med andre internationale hjerneprojekter og -netværk.

 

 

Community Building

Udover ansvarlig forskning skal Teknologirådet også lede en del af arbejdet med at udbygge et fællesskab omkring forskningsinfrastrukturen EBRAINS (eng: Community Building). Dette arbejde skal sørge for at fællesskabet skabes på tværs af de discipliner, der er repræsenterede i HBP, samt blandt samarbejdspartnere såsom patientforeninger og industri.

 

Formålet med Community Building vil være at skabe størst mulig gavn til samfundet, ved at sørge for en bred involvering af interessenter. Dette vil muliggøre nye samarbejder og mere målrettet forskning. Teknologirådet bidrager til at borgere og interessenter i EU bliver involveret i diskussionen af nogle af de etiske problemstillinger, der kan udløbe af hjerneforskningen. Dette bidrager til at samfundet uden for HBP kan have indflydelse på, hvordan ansvarlig forskning og innovation foregår inde i projektet. Samtidig er det med til at oplyse borgere i både potentialerne for hjerneforskning, men også anskueliggøre de problemstillinger, der kan opstå. Igennem vores arbejde med Community Building vil Teknologirådet bidrage til at det arbejde, der er blevet lagt i HBP-projektet de sidste 7 år vil kunne leve videre i EBRAINS.

 

EBRAINS – en digital platform

Den fornemste opgave i Community Building vil være at skabe grundlaget for den ’menneskelige infrastruktur’. Infrastrukturen vil blive dannet af det community, der både vil bestå af brugere, der kan anvende de videnskabelige værktøjer som EBRAINS tilbyder, men vil også inkludere interessenter såsom industri, kliniske grupper, patientforeninger, diverse netværk og fonde. Ved at skabe et bredt, inkluderende community vil forskningen være mere bredt tilgængelig, nye partnerskaber vil kunne formes og vil i sidste ende være til større gavn for samfundet.

Igennem ledelsen af RRI og Community Building vil Teknolgirådet bidrage til HBP og EBRAINS med vores erfaring indenfor ansvarlig forskning, inddragelsesprocesser og med at bringe forskningen tættere på den enkelte borger og interessehaver, til gavn for samfundet.

Læs mere: A new era in Brain Research – EBRAINS

 

 

 

 

Kontakter