STOA – Den fremtidige langdistancetransport I Europa

september 3, 2008

STOA projektet om den fremtidige langdistancetransport i EU  blev afsluttet ved en workshop i EU parlamentet i Bruxelles den 15. oktober 2008. Rapporter og dokumenter fra projektets 3. faser er tilgængelig nederst på siden.

Scenarierne for langdistancetransport anno 2047 viser, at det er nødvendigt med radikale indgreb, hvis vi skal reducere transportens olieforbrug og CO2 udslip. Midlerne til indgreb findes, men hvad siger Europas borgere til det? Analysen af borgernes svar blev gennemført og resultaterne fra de tre landes (Grækenland, Ungarn og Danmark) interviewmøder blev samlet i en synteserapport.

Scenariorapporten fra projektets 2. fase er også tilgængelig nederst på siden.

Mere transport
Der har været en enorm vækst i transporten i Europa gennem de seneste årtier. Især luftfart og godstransport på veje har høje vækstrater. Udvidelsen af EU, økonomisk vækst, forbedringer i levestandard og ændret livsstil er drivkræfterne bag denne vækst i både passager- og godstransport. Et effektivt transportsystem spiller en nøglerolle for økonomisk vækst og bedre velfærd i moderne samfund. Men øget trængsel på vejene, flaskehalse ved bjergkæder og i havnene og andre steder i infrastrukturen vil begrænse varernes frie bevægelighed og befolkningernes mobilitet, især i de tæt befolkede og centralt beliggende lande i EU. Og det bliver værre, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Så mens transport på den ene side befordrer økonomisk velfærd, så har transport mange steder haft miljømæssige konsekvenser, som betyder dårligere velfærd.

De klimaforandringer, som nu kan ses og måles, har sat fokus på udledning af CO2 fra transport. Desuden bruger transportsektoren næsten udelukkende olie (eller andet fossilt brændsel), som er en begrænset energiressource. Oliepriserne stiger og der er politisk ustabilitet i de områder, olien primært leveres fra.

EU kommissionens mål
EU kommissionen har fastsat, at for at holde klimaforandringerne på et niveau, hvor vi kan tilpasse os, må den globale temperatur ikke stige mere end 2 grader sammenlignet med temperaturen i tiden før industrisamfundet. Derfor skal udviklede samfundsøkonomier som Danmark og andre EU-lande reducere vores CO2 udslip med 20% inden 2020. EU ville forpligte sig på en 30% reduktion, hvis der blev opnået global enighed om det på Klimatopmødet i København i 2009.

STOAs anbefalinger
For at nå disse mål er det nødvendigt at gøre noget ved transportsektorens CO2-udledning. I STOA projektet om langdistance transport fastsatte vi nogle mål svarende til, at transportsektoren skulle leve op til de generelle målsætninger. Målene er følgende reduktioner i 2047 sammenlignet med 2005:

 • Olieforbruget skal reduceres med 80%
 • CO2 udslippet skal reduceres med 60%
 • Tilgængelighed/mobilitet skal opretholdes ved effektiv transport til rimelige priser

Disse mål gælder for langdistancetransport. Ved langdistancetransport forstås transport over 150 km, og det gælder både passager- og fragttransport med lastbil, bil, fly, skib eller tog.
At nå både CO2-og oliemålet og alligevel bevare mobiliteten for mennesker og varer er en meget stor udfordring. CO2-målet er ”overliggeren”, det vi har styret efter i udformning af scenarier for langdistancetransport anno 2047.

Projektet var opdelt i tre faser:

1: Workshop i EU Parlamentet
2: Scenarieudvikling af arbejdsgruppe
3: Borgerinddragelse i form af interviewmøder i Ungarn, Grækenland og Danmark.

Projektets arbejdsgruppe bestod af:

 • David Banister, Professor of Transport Planning. University College London, Transport Studies Unit.
 • Henrik Gudmundsson, Senior Researcher. Danish Transport Research Institute, Copenhagen.
 • Jonas Åkermann, Head of Research. KTH, Department of environmental analysis.
 • Kaj Jørgensen, Senior Scientist. Risoe National Laboratory, Systems Analysis Department.
 • Maria Giaoutzi, Professor of Economic Geography. National Technical University of Athens, Dept. of Geography and Regional Planning.
 • Otto Anker Nielsen, Professor. Technical University of Denmark, Centre for Traffic and Transport.
 • Peder Jensen, Project Manager. European Environment Agency, Transport and Environment.
 • Jens Schippl, Dipl.- Geograph. Writer of working paper. Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS).

 

Links