RECIPES – forsigtighed, innovation og videnskab

oktober 10, 2019

 

Det virker indlysende at vi skal beskytte os mod ting vi ved er farlige, men hvad med de ting vi er usikre på?

Teknologirådet tager sammen med 11 partnere fra syv forskellige lande forsigtighedsprincippet op til revision i EU-projektet RECIPES (REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders).

Varighed: 01/2019 to 12/2021

Forsigtighedsprincippet er i dag anerkendt som et generelt princip i EU-lovgivningen og findes i EU-traktaten (artikel 191 i TEUF) samt forskellige EU-regler og direktiver. Det fremgår også som et generelt princip i forskellige nationale bekendtgørelser og i flere internationale traktater, hvilket bl.a. ses i UNESCO-erklæring om forsigtighedsprincippet:

 ‘When human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken to avoid or diminish that harm’. (UNESCO COMEST (2005) The Precautionary Principle, UNESCO COMEST, Paris Cedex, Paris, France, 54 pp.)

Forsigtighedsprincippet formål er derved at understøttet en sikrere regulering af produkter, vare og teknologier mv., hvor der er usikkerhed eller manglende viden om hvorvidt uacceptabel eller uopretteligt skade kan forekomme.

Forsigtighedsprincippet og dets anvendelse er også et emne der igennem tiden og til stadighed afføder både politisk og offentlig debat. En væsentlig og profileret diskussion går på om dets anvendelse i nogle tilfælde kan føre til overdreven forsigtighed og derved hæmme videnskabelig kreativitet og teknologisk innovation?

RECIPES tager denne debat op for fuldt ud at forstå kompleksiteten samt kontroverserne omkring forsigtighedsprincippet samtidigt med at der udvikles nye værktøjer, der sikrer sundhed samt sikkerhed for mennesker og miljø, medens man samtidigt promoverer innovation.

Teknologirådets rolle

Teknologirådets rolle er bl.a. at stå for projektets borger- og aktørinddragelsen samt co-creation aktiviteter. Derudover tager teknologirådet også del i en større afdækning af hvordan forsigtighedsprincippet er implementeret i Europa og hvordan den generelle opfattelse af dets anvendelse har ændret sig over tid fra år 2000 og frem til i dag.

Projektpartnere:

RECIPES gennemføres af et konsortium bestående af 11 erfarne partner organisationer med en multidisciplinær baggrund, fra syv forskellige lande.