LESGO – Udvikling og vurdering af ny teknologi til fremtidens energilagring/Power-to-X-teknologi.

Foto: Ifran Alijagic

Udvikling af en effektiv, sikker og bæredygtig lagringskilde til vedvarende strøm fra f.eks. vindmøller har længe været på tegnebrættet. LESGO er en forkortelse for – Light to Store chemical Energy in reduced Graphene Oxide for electricity generation. LESGO projektet arbejdes der på om brint, lagret i grafit, kan være en gangbar og samfundsmæssig forsvarlig metode til at opnå dette.    

 

Udfasning af fossile brændsler

Den grønne omstilling på tværs af energisystemet indebærer omfattende udfasning af fossile brændsler som olie og naturgas – ikke mindst i transportsektoren. Det kræver udvikling af nye teknologier til sikkert at lagre og senere frigive den energi der i dag og fremover produceres fra eks. vindmøllersamt analyser og vurderinger af, hvordan disse på mest hensigtsmæssig vis kan integreres og spille sammen med andre teknologier i fremtidens energisystem. Således spiller LESGO projektet ind i et politisk ønske om at reducere CO2 udslippet ved mindre brug af fossile brændstoffer, ligesom energiselskaber på tværs af Europa kaster milliarder i power-to-x-teknologier i et kapløb om at være de første til at udnytte deres store potentiale, i tæt samspil med de tekniske universiteter.   

 

Om Power-to-x 

Teknologi om Power-to-x handler om at konvertere vindmøllestrøm til en energiform, der er let at lagre, f.eks. brint, e-methanol eller ammoniak. Der kastes for tiden milliarder i Power-to-x-projekter rundt om i landet i et kapløb om at sætte sig på strategisk vigtige lokationer, f.eks. hvor der er adgang til vindmøllestrøm. LESGO projektet udvikles et batteri, hvor brint lagret i grafit kan frigive energi til at drive f.eks. et bilbatteri, uden at der frigives CO2 og med mulighed for at genanvende grafitten. 

 

Teknologirådets opgave om inddragelse

Parallelt med udviklingen af teknologien, har projektet også en målsætning om at opbygge et sammenhængende innovativt og samfundsmodtageligt økosystem til vidtrækkende brug af teknologienTeknologirådet vil inddrage en bred vifte af interessenter og almindelige borgere, for at få deres perspektiver på mulighederne og udfordringerne ved teknologien. Dermed er vores opgave at arbejde med hvordan samfundet vil tage i mod og gøre brug af den nye teknologi. Det gør vi gennem en stribe workshops med eksperter inden for rettigheder og etik, lovgivning, samfundsvidenskab, energi, miljø, politik og økonomi, samt gennem en stribe borgertopmøder med almindelige borgere. 

 

Uanede muligheder for fremtiden

Som nævnt i ovenstående er Power-to-x-teknologi et forskningsområde der i disse år både oplever stor interesse og politisk bevågenhed, da det forventes at blive en vigtig del i omstilling mod et bæredygtigt energisystem. Hos Teknologirådet arbejder vi også med denne problemstillinger og mulige løsning i projektet LICROX. Lykkes det at udvikle teknologien og opnå en brutto gevinst af energi ved frigivelsen af brinten fra grafitten i forhold til den energi det kræver at binde brinten i grafitten, har teknologien uanede anvendelsesmuligheder. 

 

Læs mere om projektet: HOME – Lesgo (lesgo-project.eu)