ECO2 – Energy Conscious Consumers

august 21, 2018

 

ECO2 – Energibevidsthed – slut med den sorte samvittighed

Europæiske energiforbrugere får hjælp til at blive mere energieffektive. EU-projektet ECO2 udvikler en e-læringsplatform, der kan oplyse, engagere og understøtte europæiske forbrugere til at blive mere bevidste om deres energiforbrug og adfærd og hvordan de kan blive mere energieffektive.


Energiforbruget og CO2-udledningen i Europa skal reduceres, hvis EU-medlemslandene skal leve op til Parisaftalen. En grøn omstilling af energisystemerne kræver at europæiske forbrugere også engageres og tage del i omstillingen ved at reducere deres energiforbrug og bruge bæredygtige energiløsninger. For den enkelte forbruger kan det dog være en udfordring at finde ud af, hvor man skal starte og hvordan man gør, og det er det ECO2 skal hjælpe forbrugerne med.

Energibevidsthed

ECO2 står for ’Energy Conscious Consumers’ (på dansk Energibevidste Forbrugere) og er et EU-finansieret projekt, som helt kort går ud på at udvikle en e-læringsplatform, der vil oplyse, engagere og understøtte europæiske forbrugere i at bruge mindre energi. E-læringsplatformen baseres på Engage Suite https://engagesuite.org/en/,

Fonden Teknologirådet er koordinator på projektet, som løber over tre år frem til begyndelsen af 2021. På ECO2 platformen vil der være læringsforløb, der tager afsæt i fem oveordnede temaer:

  • Energioptimering af mit hjem
  • Smarte forbrugere
  • Mit energiforbrug
  • Ingen dårlige vaner
  • Jeg laver selv min energi

 

Kommer ud i 11 lande

Indholdet tilpasses i første omgang til 11 europæiske lande.  Læringsforløbene vil både kunne tages individuelt eller i grupper. De baseres på principperne for transformativ læring, hvor brugerne vil blive motiverede, de vil udforske og endeligt vil de kunne handle mere energibevidst. Platformen skal facilitere brugerne i at øge deres knowhow til et niveau, hvor de føler sig klædt på  til at handle anderledes og igangsætte tiltag.

Viden om brugeradfærd

ECO2 platformen vil samtidig tilvejebringe værdifuld information og viden om forskellige grupper af forbrugere, og deres tilbøjelighed til at ændre deres energiforbrug og villighed til at investere i energieffektive tiltag. Hvad er brugernes behov for at kunne ændre deres energiforbrug? Hvordan kan forskellige forbrugergrupper bedst understøttes? Det er blot nogle få af mange spørgsmål projektet vil belyse.

Et andet væsentligt aspekt er projektet er, at der indbygges feedbackmekanismer på platformen, hvor brugerne giver vigtigt input om de politiske og tekniske barrier og udfordringer de efterfølgende har oplevet,når de ville energieffektivisere.

Viden fra disse input skal bruges i en politikudviklingsorienteret indsats målrettet beslutningstagere, der skal understøtte regulering og innovation, som fremmer energibevidste tiltag og adfærd blandt forbrugerne.

 

Facts om ECO2-projektet

  • ECO2 udføres af et konsortium af 9 partnerorganisation fra forskellige europæiske lande (Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Grækenland, Italien, Litauen, Portugal og Irland.)
  • ECO2 er finansieret af den Europæiske Union under forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020
  • ECO2 begyndte i marts 2018 og løber over 36 måneder frem til udgangen af februar 2021.
  • Du kan læse mere og følge udviklingen på eco2project.eu

 

Hvem har interesse i at samarbejde med platformen?
– EU/Regeringer/Regioner/kommuner

– Forbrugerorganisationer

– Virksomheder der sælger energisparende produkter/energirenovering

– Forsyningsselskaber

– NGO’er engageret i klima og miljø