Vores input til en Europæisk strategi for AI

Har du hørt om AI? Ja, siger du. Det har jeg. Men, jeg aner ikke hvad der menes. Hvis du har det sådan, så er du ikke alene. Vi spurgte mere end 900 borgere på tværs af Europa om deres forhold til AI. De fleste var, ligesom dig, enige om at have hørt om begrebet, men var ikke sikre på hvad de skulle mene om det.

Det er ok du ikke ved hvad AI præcist er, selv eksperterne på området er heller ikke helt enige i definition. Enighed er der dog omkring at AI kan få stor betydning for alle dele af vores samfund. Europa Kommissionen har den 19. februar 2020 udgivet såkaldt ‘white paper’ med en strategi for en udvikling og anvendelse af AI i Europa. Samtidig åbnede de op for en offentlig høring, hvor alle interesserede kunne komme med deres input til strategien. Den høring sluttede den 14. juni.

Vi sendte et høringsvar ind til kommissionen. Strategien udmærker sig ved sit fokus på tillid som en central værdi i den europæiske strategi. Skal vi bruge AI til selvkørende biler, i retsvæsnet, politiet, eller i sundhedsvæsnet, så skal der gælde strenge regler for kontrol og sikkerhed af disse systemer, slår kommissionen fast. Det er gode takter. AI har et kæmpe potentiale for vores samfund, og derfor er skyggesiderne også omsiggribende.

Alligevel har strategien et par blinde vinkler. I vores svar fremhæver vi følgende syv konkrete anbefalinger:

  1. Påbegynd arbejde med det formål bedre at forstå de alle de forskellige måder hvorpå AI kan misbruges, inklusiv misbrug indenfor de sociale, politiske, militære, sikkerheds- og efterretningsmæssige områder.
  2. Gør regulering obligatorisk for alle anvendelsesformer af AI
  3. Genovervej opdelingen mellem høj og lav risiko AI
  4. Offentlige myndigheder bør foretage grundige analyser af deres lokale udfordringer før de beslutter at anvende AI
  5. Opbygge tillid til AI ved at informere og involvere borgerne i dialog omkring prioriteringer for og beslutningsprocesser om AI
  6. Prioritere national og international debat og handling om rollen for digitale medier og mødesteder i forhold til vores demokratiet, menneskerettighederne og velfærd
  7. Menneskeligt overblik med AI systemer bør gå hånd i hånd med menneskelig indsigt og forklarbarhed

 

Læs hele vores indlæg her.

Høringssvaret er skrevet at seniorprojektleder Lise Bitsch og projektleder Nicklas Bang Bådum.