Tilmeld dig workshop om fremtidens hjerneforskning

Hvordan skal europæiske borgeres sundhedsdata bruges i hjerneforskning? Hvem skal have adgang til disse data? Under hvilke regler skal europæiske forskere samarbejde med forskere fra andre dele af verden?

Dette er nogle af de spørgsmål Teknologirådet gerne vil stille dig.
På en workshop den 13. november inviterer vi derfor dig til at blive klogere på fremtidens hjerneforskning, samtidig med at du får mulighed for at diskutere hvordan du synes den skal reguleres. Du vil på workshoppen komme til at tale med andre borgere og eksperter fra relaterede felter. I skal sammen prøve at finde nogle af svarene på spørgsmålene ovenfor.

Selve workshoppen kommer til at foregå centralt i København og den starter medregistrering og let morgenmad kl. 9.30, og slutter kl. 16.30.

TILMELDING
Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Du kan nemt tilmelde dig online her, på e-mail til sf@tekno.dk eller på telefon 31 20 42 35.
Tilmelding skal ske senest mandag den 1. november 2021.
Det er målet at deltagerne på workshoppen skal repræsentere et bredt udsnit af det danske samfund med hensyn til f.eks. alder og køn. Vi kan derfor ikke garantere, at du får en plads på workshoppen. Du vil få besked om din deltagelse umiddelbart efter den 1. november 2021 og samtidig modtage nærmere information om lokation og program.

 

OM PROJEKTET
Workshoppen bliver arrangeret i forbindelse med The Human Brain Project (HBP), som er et EU-finansieret forskningsprojekt. Projektet arbejder med hjerneforskning, informations-, kommunikations- og robotteknologi, samt kunstig intelligens.
Resultaterne vil blive brugt til at diskutere fremtidens retningslinjer for forskning i hjernen, og hvordan et internationalt samarbejde om datadeling vil kunne foregå.
Du kan læse mere om projektet på humanbrainproject.eu
Er du forhindret i at deltage, men vil stadigvæk gerne gøre din stemme gældende, så gå ind på tekno.dk og tilmeld dig som vært for et onlineguidet borgermøde der omhandler samme emne.

 

OM AT DELTAGE I WORKSHOPPEN
På workshoppen mødes ca. 20 borgere og 8 eksperter. Først vil borgerne blive introduceret til centrale problematikker indenfor hjerneforskningen, og herefter vil 8 eksperter tiltræde debatten. Du vil sidde sammen med 4-5 andre borgere og 2 ekspert, og sammen vil I diskutere spørgsmål til temaerne. Ved hvert bord vil der sidde en ordstyrer, der vil guide jer gennem dagen. Det kræver derfor ingen særlige forudsætninger at deltage i mødet. Mad og drikke er gratis og til rådighed hele dagen.

 

KOMPENSATION
Transporten til og fra lokationen i København vil blive refunderet svarende til den billigste returbillet med offentlig transport. Kommer du i egen bil, dækker vi udgiften for kørsel, svarende til den korteste rute ifølge Krak (2 kr./km).

HAR DU SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål til workshoppen eller din deltagelse, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Sissel Fibecker Ladegaard på telefon 31 20 42 35 eller e-mail sf@tekno.dk