PACITA – Teknologivurdering på tværs af EU

oktober 6, 2011

Teknologirådet koordinerer projektet  PACITA – Parliaments and Civil Society in Technology Assessment, som er finansieret af EUs 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder Teknologirådet sammen med etablerede forskningsinstitutioner indenfor europæisk parlamentarisk teknologivurderinger i de Syd- og Østeuropæiske lande.

PACITA projektet har til formål at udvikle en fælles platform for europæisk parlamentarisk teknologivurdering (PTA). PTA understøtter demokratisk beslutningstagning i forhold til ny viden, teknologi og innovation ved at producere viden om teknologiers muligheder og konsekvenser, ved at facilitere demokratiske debataktiviteter mellem borgere, forskere, eksperter, NGO’er og virksomheder og ved at bidrage til formulering af mulige politiske handlerum for regulering af ny teknologi, forskning og innovation.

Et vigtigt formål med projektet er således at igangsætte dialog mellem EU’s nye medlemslande om teknologivurderingers institutionelle forankring, fremtidige metodeudvikling og demokratiske forandringspotentiale.

Tre eksempelprojekter i storskala:
Projektet skal dokumentere europæisk praksis i parlamentarisk teknologivurdering, gennemføre træning og debat om PTA og forsøge at udvide antallet af lande med PTA. I projektet indgår også tre storskala eksempelprojekter på tværeuropæisk PTA:

1) Genomforskning og folkesundhed
2) Telemedicin og telepleje til en aldrende befolkning
3) Bæredygtigt forbrug

Kom med til PACITAs konference i Berlin til februar 2014 The Next Horizon of Technology Assesment. Læs om konferencen her.

Følgende europæiske partnere er involveret i PACITA:
• Karlsruher Institut für Technologie – Karlsruhe Institute of Technology (Germany)
• Rathenau Instituut – The Rathenau Institute (Netherlands)
• Teknologiraadet – Norwegian Board of Technology (Norway)
• Institut für Technikfolgen-Abschätzung – The Institute of Technology Assessment (Austria)
• Applied Research and Communications Fund (Bulgaria)
• Instituto de Tecnologia Química e Biológica – Institute of Technology of Biology and Chemistry (Portugal)
• Instituut Samenleving en Technologie – Institute Society and Technology (Flanders, Belgium)
• Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca – Catalan Institution Foundation for Research Support (Catalonia, Spain)
• Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – Swiss Centre for Technology Assessment (Switzerland)
• Žinių Ekonomikos Forumas – Knowledge Economy Forum (Lithuania)
• Technologické centrum AV ČR – Technology Centre ASCR (Czech Republic)
• Université de Liège, SPIRAL – University of Liège, SPIRAL Research Centre (Wallonia, Belgium)
• Colàiste na hOllscoile Corcaigh – University College Cork (Ireland)
• Magyar Tudományos Akadémia – Hungarian Academy of Sciences (Hungary)
• Teknologiraadet – Danish Board of Technology (Denmark)