International konference i Berlin

december 18, 2014

Det europæiske forskningsprojekt PACITA afholdte i februar en international konference om teknologivurdering. Teknologirådet var talstærkt til stede alle tre dage, hvor vi både ledte sessions og bidrog med oplæg.

Forskningsprojektet PACITA afholdte i februar en tredags konference under overskriften The Next Horizon of Technology Assessment. Konferencen henvendte sig bredt til aktører fra universitets- såvel som praktikermiljøer til civilsamfundsorganisationer såvel som politiske institutioner. Det overordnede formål med konferencen var at gøre status over og støtte udvekslingen af viden og erfaring inden for teknologivurdering og forskning og innovation i Europa.

Programmet rummede mere end 35 sessions, der havde fælles afsæt i teknologivurdering og beslægtede forskningsområder, men emnemæssigt bredt funderet. Konferencen fokuserede på de roller, som teknologivurdering kan spille i forhold til at forstå og vurdere muligheder for at håndtere de store samfundsudfordringer. EU benævner i den sammenhæng følgende områder som Grand Challenges:

  • Health, demographic change and wellbeing;
  • Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland
    water research, and the Bioeconomy;
  • Secure, clean and efficient energy;
  • Smart, green and integrated transport;
  • Climate action, environment, resource efficiency and raw materials;
  • Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies;
  • Secure societies – protecting freedom and security of Europe and its Citizens.

 

Teknologirådet koordinerer forskningsprojektet PACITA, der er støttet af EU. PACITA, som er en forkortelse for Parlamenter og Civilsamfund i Teknologivurdering, er et samarbejdsprojekt med deltagende partnere fra 15 europæiske lande. Projektet har til formål at udvikle en fælles platform for europæisk parlamentarisk teknologivurdering.

I løbet af det fireårigt lange forskningsprojekt afholdes to konferencer, hvor Berlin-konferencen var den sidste. Den første, der havde overskriften Great Transitions, fandt med stor succes sted i marts 2013 i Prag, hvor næsten 200 oplæg blev præsenteret.

Læs mere om PACITA – Parliaments and Civil Society in Technology Assessment