Militær anvendelse af hjerneforskning

Etik og Samfund sektionen af Human Brain Project har udarbejdet en Opinion med anbefalinger om håndtering af risici for aggressiv misbrug af viden om hjernen og de nye former for ICT, der kan bygges på denne viden. Opinion ”Responsible Dual Use” kan findes HER. Samtidig har Human Brain Project besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere risiciene i den forskning, der udføres i HBP, og som skal sørge for, at andre organisationer kender til anbefalingerne, herunder både forskningsverdenen, nationale regeringer og EU. Teknologirådet har ledet udarbejdelsen af Opinion, nedsættelsen af arbejdsgruppen og gennemført webinars, workshops og borgerinddragelse om problemstillingen.

”Responsible Dual Use” konstaterer, at neuroforskning og den tilknyttede IT-udvikling er nogle af de områder, som militær forskning har mest kig på. Mulighederne ligger både indenfor det politiske, sikkerhed, efterretning og militær – kaldet PSIM (policy, security, intelligence, military) – og handler f.eks. om nye psykofarmaka som kemiske kampstoffer, nye manipulationsmetoder, hjerneimplantater, forhørsmetoder, maskine-hjerne interfaces, intelligente eksoskelletter, kunstig intelligens i slagmarks-analyse og kamprobotter. I Europa sker det samtidig med, at der er etableret en fond til iværksættelse af militær forskning, uden at der er klarhed over forskningsetikken, og nationalt er der meget få lande – om nogle overhovedet – der har klare politikker på området.