Havet stiger, hvad med husene og kystbyerne?

Det har i mange år været eftertragtet at bo tæt på vandet på grund af den eksklusive udsigt og nærheden med naturen. Vi oplever dog oftere og oftere problemer med stigende havvand. Vi er derfor i Danmark nødsaget til at begynde at tænke anderledes i forhold til den måde vi bygger -ikke kun som borger, virksomhed men også som kommune. Vi er nødsaget til at fremtidssikre, og ikke kun fokusere på den gode udsigt og håbe på at ny teknologi i fremtiden vil sikre kysten mod det stigende havvand.

 

Hvordan fremtidssikrer vi byerne mod det stigende havvand?

Teknologirådet arbejder med at skabe dialog og debat, omkring hvordan denne fremtidssikring bliver den mest langsigtede og bedst for flest mulige.  Ud af i alt 98 kommuner er hele 76 kystkommuner, hvilket viser hvor stor en del af Danmark, der allerede er eller kan blive berørt af problemet i fremtiden.

 

Dialog om byerne og det stigende havvand er vigtig, fordi klimaudfordringerne er smækfyldt med dilemmaer. Vi bygger os ind i en stor sårbarhed, fordi det har været attraktivt at bygge tæt på havet og det er både kommunerne og borgerne, der betaler prisen. En boligejer i Kalundborg har netop vundet en ankesag mod kommunen og fået erstattet boligens herlighedsværdi med det modsatte; en nedsættelse af ejendomsværdien pga. truslen fra havet. Hvad bliver værdien egentlig i fremtiden af det, vi bygger langs kysterne nu?

 

Den 4. december afholdt Teknologirådet sammen med Kystdirektoratet det anden seminar for danske kystkommuner. Formænd for de relevante kommunale udvalg blev sammen med tekniske chefer præsenteret for en fiktiv kystby truet af klimaforandringerne.

 

Sammen skulle deltagerne tage stilling til forskellige udviklingsmuligheder for byen både i dag og igen om 30 år efter en række scenarier der bl.a. involverede stormfloder og oversvømmelser. Seminaret var en øvelse i at planlægge under usikre rammer og blive klogere på konsekvenser af forskellige valg og strategier. Deltagerne skulle balancere mellem nuværende og langsigtede interesser. Hvad skal man beskytte, hvordan skal man beskytte det, hvornår skal man beslutte det, hvem skal inddrages i beslutningerne? Hvordan får vi pengene til at række?

En stor del af diskussionerne handlede om multifunktionelle løsninger. Hvordan kan havvandet gøres til en del af fremtidens by med vandtætte huse, bygninger på pæle, flydende cafeer, husbåde mm. Og hvordan kan der etableres afviklingszoner efterhånden som områder i byerne ikke længere kan beskyttes. Hvordan kan midlertidige løsninger kombineres hensigtsmæssigt med mere permanente løsninger?

 

Disse seminarer for lokalpolitikere er led i et større projekt, der om godt et års tid præsenterer både guidelines til lokale politikere og anbefalinger til nationale politikere.

Workshoppen blev afholdt i Spinderihallerne i Vejle.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte projektleder Søren Gram på mail: sg@tekno.dk el. tel: 30 78 51 67