Byerne og det stigende havvand – Sikring af kystbyer mod fremtidens havstigninger?

Stormflodssikring Frederikssund, Dec 27, 2016,

Klimaet er under forandring, og med dette er havstigninger og flere kraftige stormfloder en realitet for de danske kystbyer i fremtiden. Både klimaet og byerne er dynamiske, og derfor er vi nu nødt til at diskutere fremtidens byer

Hvordan kan kystbyerne i Danmark gøres modstandsdygtige i fremtidens klima?

Bred dialog

Projektet ”Byerne og det stigende havvand – Dialog om klimatilpasning”, der ledes af Teknologirådet med støtte fra Realdania, ønsker at starte denne debat. Projektet løber i perioden 2018-2021 med formål om at skabe et vidensgrundlag og igangsætte en bred offentlig dialog om, hvordan vi gerne vil bruge og bo i byerne i fremtiden, og hvordan disse visioner kan opfyldes i sammenhæng med klimatilpasning i forhold til havstigninger. Projektet vil udmunde i flere mulige fremtidsscenarier for byerne, anbefalinger for fremtidig lovgivning, ansvarsfordeling, finansiering og organisering samt guidelines for lokale dialogprocesser, der kan forme fremtidens byer.

Udvikling af fremtidsscenarier

Der er ingen facitliste for fremtidens by, og derfor vil projektets udgangspunkt være en række mulige fremtidsscenarier. Disse vil danne grundlag for en dialogproces mellem interessenter, eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer. Fremtidsscenarierne vil undervejs blive diskuteret, udfordret og omformet og vil i sidste ende repræsentere en række fælles visioner for fremtidens klimatilpassede byer.

Inddragelse under hele projektet

Hovedkernen i projektet vil være inddragelsen af interessenter, borgere, eksperter og politikere gennem hele forløbet. Interessenter vil inddrages allerede fra start, og gennem workshops, konsultationer og konferencer diskutere temaer omkring fremtidens by i sammenhæng med fremtidens klimatilpasning. Her vil vi bl.a. diskutere natur og rekreative steder i byen, fremtidens transport, fremtidens bolig og fremtidens erhverv. Efterfølgende vil resultatet af interessenternes arbejde og dialog blive ført videre til to borgertopmøder, hvor borgere fra hele landet yderligere vil diskutere og udvikle fremtidsscenarierne. Derudover vil projektet følges af både et tværpolitisk panel og en tværfaglig ekspertgruppe. Det tværpolitiske panel vil bestå af folketingspolitikere fra mange forskellige partier, og disse vil følge og blive inddraget igennem forløbet. Resultaterne af dialogen med interessenterne og borgerne vil danne grundlag for en diskussion af politikernes handlingsmuligheder, og vil involvere forskellige seminarer og møder. Derudover vil projektet i hele perioden blive fulgt af en tværfaglig følgegruppe af eksperter, der vil have en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidsscenarierne, og som løbende vil komme med anbefalinger samt vurdere guidelines for lokale forhold. Til slut vil der til en offentlig folketingshøring samles op på de aktiviteter, der har været gennem forløbet, og på de gennemarbejdede fremtidsscenarier.

Opmuntring til offentlig dialog

Udover inddragelsen af hele samfundet gennem workshops, borgertopmøder og folketingshøringer, opfordres der yderligere til løbende offentlig dialog og oplysning omkring projektet. Derfor vil der undervejs blive udarbejdet nyhedsbreve til Folketinget, artikler til Altinget og fagblade mm. På den måde har alle, der har interesse i debatten, mulighed for at bidrage og tilkendegive holdninger og idéer, selv hvis de ikke har deltaget i det resterende arbejde. Overordnet vil projektet føre til viden, netværk, debat og nytænkende løsninger, som vil bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimatilpasning af vores byer over de næste 100 år, med fokus på hvilke funktioner og hvilken udformning vi i fællesskab ønsker, at vores byer bør have.

Kontakter