Byerne og det stigende havvand – Sikring af kystbyer mod fremtidens havstigninger?

Klimaet er under forandring, og med dette er havstigninger og flere kraftige stormfloder en realitet for de danske kystbyer i fremtiden. Både klimaet og byerne er dynamiske, og derfor er vi nødt til at diskutere fremtidens byer

Hvordan kan kystbyerne i Danmark gøres modstandsdygtige i fremtidens klima?

Bred dialog

Projektet ”Byerne og det stigende havvand – Dialog om klimatilpasning”, der blev ledt af Teknologirådet med støtte fra Realdania, ønskede at starte denne debat. Projektet løb i perioden 2018-2022 med formålet at skabe et vidensgrundlag og igangsætte en bred offentlig dialog om, hvordan vi gerne vil bruge og bo i byerne i fremtiden, og hvordan disse visioner kan opfyldes i sammenhæng med klimatilpasning i forhold til havstigninger. Projektet har udmundet i flere mulige fremtidsscenarier for byerne, anbefalinger for fremtidig lovgivning, ansvarsfordeling, finansiering og organisering samt guidelines for lokale dialogprocesser, der kan forme fremtidens byer.

Udvikling af fremtidsscenarier

Der er ingen facitliste for fremtidens by, og derfor har projektets udgangspunkt været en række mulige fremtidsscenarier. Disse dannede grundlag for en dialogproces mellem interessenter, eksperter, borgere og beslutningstagere på alle niveauer. Fremtidsscenarierne blev undervejs diskuteret, udfordret og omformet og repræsenterede i sidste ende en række fælles visioner for fremtidens klimatilpassede byer.

Inddragelse under hele projektet

Hovedkernen i projektet har været inddragelsen af interessenter, borgere, eksperter og politikere gennem hele forløbet. Interessenter blev inddraget allerede fra start, og gennem workshops, konsultationer og konferencer diskuteredes temaer omkring fremtidens by i sammenhæng med fremtidens klimatilpasning. Her blev bl.a. diskuteret natur og rekreative steder i byen, fremtidens transport, fremtidens bolig og fremtidens erhverv. Resultatet af interessenternes arbejde og dialog blev efterfølgende ført videre til to online klimaborgermøder, hvor borgere fra hele landet yderligere diskuterede og udviklede fremtidsscenarierne. Derudover blev projektet fulgt af både et tværpolitisk panel og en tværfaglig ekspertgruppe. Det tværpolitiske panel bestod af folketingspolitikere fra mange forskellige partier, og disse blev inddraget igennem forløbet. Resultaterne af dialogen med interessenterne og borgerne dannede grundlag for en diskussion af politikernes handlingsmuligheder, og involverede forskellige seminarer og møder. Derudover blev projektet i hele perioden fulgt af en tværfaglig følgegruppe af eksperter, der havde en væsentlig rolle i udviklingen af fremtidsscenarierne, og som løbende kom med anbefalinger samt vurderede guidelines for lokale forhold. Som en afsluttende del af projektet afholdes der i starten af 2022 politikerseminarer, som vil samle op på de aktiviteter, der har været gennem forløbet, og på de gennemarbejdede fremtidsscenarier.

Opmuntring til offentlig dialog

Udover inddragelsen af hele samfundet gennem workshops, borgertopmøder og folketingshøringer, blev der yderligere opfordret til løbende offentlig dialog og oplysning omkring projektet. Derfor er der undervejs blevet udarbejdet nyhedsbreve til Folketinget, artikler til Altinget og fagblade mm. På den måde har alle, der har haft interesse i debatten, haft mulighed for at bidrage og tilkendegive holdninger og idéer, selv hvis de ikke har deltaget i det resterende arbejde. Overordnet har projektet ført til viden, netværk, debat og nytænkende løsninger, som vil bidrage til et bærende grundlag for en optimal klimatilpasning af vores byer over de næste 100 år, med fokus på hvilke funktioner og hvilken udformning vi i fællesskab ønsker, at vores byer bør have.

 

På hjemmesiden www.havetstiger.dk har Teknologirådet samlet samtlige metoder og værktøjer benyttet i hele processen, samt de anbefalinger, både på lokalt og nationalt niveau, der er udkommet af projektet. Derudover kan den samlede rapport “Byerne og det stigende havvand – Dialog og borgerinddragelse” findes herunder i fanen Publikationer.

Kontakter