EU’s nye forskningsagenda har rødder i borgernes visioner

EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 (2018-2020) er netop blevet offentliggjort. I programmet er der direkte forbindelser til visioner formuleret af mere end 1000 europæiske borgere gennem projektet CIMULACT, som Fonden Teknologirådet koordinerer.

”Projekter som CIMULACT har muliggjort direkte interaktion med borgere”, skriver EU-Kommissionen i introduktionen til arbejdsprogrammet. Hermed står det klart, at mere end 1000 borgeres visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid er blevet integreret i udformningen af arbejdsprogrammet, der over perioden 2018-2020 planlægger at investere 30 milliarder euro i forskning og innovation.

”Vi er glade for at se, at EU-Kommissionen har lyttet til, hvad europæerne synes er vigtigt at prioritere i forskning og innovation”, fortæller Fonden Teknologirådets direktør Lars Klüver, der er stolt over, at flere års arbejde med at inddrage borgere og andre aktører i EU’s forsknings- og innovationsagenda har været en succes.

CIMULACT står for ’Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020’ og har haft som mål at inddrage europæiske borgere i EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Projektet og de 29 projektpartnere bliver koordineret af Fonden Teknologirådet, og siden projektet blev lanceret i 2015, er mere end 1000 borgere fra 30 europæiske lande blevet konsulteret sammen med eksperter og interessenter for sammen at formulere emner, som folk fra forsknings- og innovationsmiljøer kan søge midler til gennem Horizon 2020.

Princippet om at inddrage borgere i forskning og innovation er som sådan ikke nyt i EU-regi, hvor borgerinddragelse er et vigtigt element i EU’s vision om ansvarlig forskning og innovation (RRI). Men selvom der er et ønske fra politisk side om at inddrage borgere, har det været svært at gøre det i praksis. Fonden Teknologirådet har derfor siden 2009 haft fokus på at udvikle metoder til at inddrage borgere i forskningsdagsordenen. I første omgang førte det til projektet CIVISTI (Citizen Visions on Science, Technology and Innovation). Gennem CIVISTI udviklede og testede Fonden Teknologirådet metoder til borgerbaserede forskningsagendaer ved at konsultere borgere fra syv europæiske lande omkring deres visioner for fremtiden for herved at omdanne disse til relevante forskningsemner.

I 2015 finansierede Kommissionen CIVISTI’s noget større søster CIMULACT, som i dag er den hidtil største satsning på at inddrage borgere i at sætte retningen for EU’s forskningsagenda. Fra CIMULACT’s begyndelse til den endelige formulering af i alt 23 konkrete forslag til borgerbaserede Horizon 2020 emner (topics), har Kommissionen været positiv over projektets forløb og resultater.

I hvilket omfang de 23 borgerbaserede emner rent faktisk er blevet indarbejdet i Horizon 2020 arbejdsprogrammet, er endnu uklart, men adskillige emner overlapper med borgernes visioner. Den endelige analyse af projektets gennemslagskraft i Horizon 2020 vil blive offentliggjort i starten af det nye år. Men allerede nu har CIMULACT bevist, at det i høj grad er relevant at inddrage borgere i udformningen af forsknings- og innovationsagendaer, og ikke mindst, at det er muligt.

Læs mere her:

CIMULACT’s hjemmeside

Horizon 2020 arbejdsprogram 2018-2020