CIMULACT: Visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid

Europæiske borgere giver konkret og unikt input til EU’s dagsorden for forskning og innovation.

 

CIMULACT står for ‘Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020’ – Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation.

fra 2015 og frem til 2018 arbejdede projekte med at give konkret og unikt input til EUs forskningsagenda baseret på visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid fra 1000 borgere i 30 lande i Europa. Borgerne mødes i løbet af vinteren 2015/16 til nationale workshops i samtlige lande for at debattere deres visioner, bekymringer og ønsker til fremtiden. Disse visioner danner efterfølgende grundlag for flere inddragelsesprocesser med både borgere, eksperter, forskere, beslutningstagere og andre aktører, der endte ud i konkrete forslag til, hvad der skal bedrives forskning og innovation om i EU.

CIMULACT bygger på princippet om, at samfundets kollektive intelligens giver Europa en konkurrencemæssige fordel, som kan være med til at styrke det europæiske program indenfor forskning, innovation og teknologi. Ved inddragelse af mange forskellige aktører gennem forskellige processer, er det også et mål for projektet at skabe dialog og gensidig forståelse mellem aktørerne samt opbygge stærke kompetencer indenfor borgerinddragelse blandt de deltagende parter. Dét er en måde hvorpå der bidrages til ansvarlig forskning og innovation i EU (Responsible Research and Innovation – RRI).

Introduktionsvideo til projektet:

 

Kort sagt var formålet med CIMULACT:

  • Inddrage borgere i den faktiske udformning af EUs forsknings- og innovationsprogrammer.
  • Levere konkrete og unikke input til den fremtidige europæiske forskningsdagsorden ved at blotlægge bekymringer, ønsker og visioner for en ønskværdig, bæredygtig fremtid blandt 1000 borgere i 30 europæiske lande.
  • Gøre europæiske forsknings- og innovationsprogrammer ansvarlige og relevante for samfundet ved at engagere borgere, interessenter og eksperter i skabelsen af forskningsdagsordener baseret på virkelige, validerede og delte visioner, behov og krav.
  • Bidrage til ansvarlig forskning og innovation (Responsible Research and Innovation – RRI) i EU ved at fremme deltagelse og inklusion i identifikationen af en ønskværdig og bæredygtig fremtid.
  • Sætte nye standarder for borgerinddragelse gennem udvikling, test, træning og vurdering af metoder for borger- og interessentinddragelse.
  • Gøre skabelsen af fremtiden mere håndgribelig ved ikke kun at lade den være genstand for diskussion blandt eksperter og politikere, men en bred offentlig og demokratisk samtale.

Besøg projektet hjemmeside hvor du også kan finde nyhedsbreve, målsætninger og diverse andre publikationer og materiale fra projektet www.cumilact.eu. 

CIMULACT er et treårigt projekt finansieret af Europa Kommissionen med start i juni 2015.

Kontakter