Dansk bidrag til EU’s forskningsagenda

Hvordan inddrager man borgerne, når man skal finde ud af, hvad EU skal forske og innovere i? Man kan fx spørge dem om deres visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid, og det har vi netop gjort til en national visionsworkshop i EU-projektet CIMULACT.

En ønskværdig og bæredygtig fremtid
29 borgere deltog en lørdag i november i en visionsworkshop i EU-projektet CIMULACT – det står for ”Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020” (Horizon 2020 er EU’s rammeprogram for forskning og innovation). Gennem en hel dag arbejdede deltagerne sig frem til seks visioner for en ønskværdig og bæredygtig fremtid, blandt andet på baggrund af et inspirationsmagasin, du kan læse her.

Titlerne på de seks visioner lyder:

·         Fremtidens Naturby
·         En Grønnere Verden
·         Holistisk Styring og Etisk Økonomi
·         Fysisk og Psykisk Sundhed
·         Et Demokratisk Samfund med Reelt Lige Muligheder
·         En Bæredygtig Klode

De seks danske visioner danner sammen med de visioner, der kommer fra hvert af de andre 29 deltagende lande i CIMULACT-projektet, grundlag for en lang række inddragende processer, der har til formål at resultere i unikt og konkret input til EU’s forskningsagenda. Hvis du vil vide lidt mere om, hvordan det skal ske, så besøg projektets hjemmeside cimulact.eu

Du kan også læse mere om projektet her.

CIMULACT-Workshop-DK_141115-3

CIMULACT-Workshop-DK_141115-9