Tingenes internet

september 8, 2011

Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. Mobiltelefonen udveksler løbende informationer med centrale servere om telefonens brug og placering, og nyere teknologier som GPS, RFID og NFC (Near field communication) skaber nye muligheder for identifikation og lokalisering af ting og mennesker.

Den 4. oktober 2011 afholdt Teknologirådet en workshop med en stribe eksperter med viden inden for Tingenes Internet. Ekspertworkshoppen tog udgangspunkt i projektets emne og bidrog med at kvalificere og understøtte projektets videre forløb.

Om projektet
Den øgede mængde data skaber mange muligheder for effektivitetsforbedringer. Rejsekortet kan detaljeret registrere og analysere den kollektive transport, elektroniske patientjournaler kan effektivisere sygehusvæsenet og videoovervågning kan sammen med ansigtsgenkendelse analysere menneskers ageren og handlen i butikker og i det offentlige rum med henblik på sikkerhed og forbedringer.

Mulighederne for internettets fremtidige brug er mange og udviklingen er hurtig og til tider uoverskuelig. Tendensen er at flere og flere ting, som tidligere tilhørte privatlivet, nu i højere grad er til genstand for dataindsamling. Det gør lovgivningen og den offentlige debat omkring privatlivets fred måske endnu mere aktuel end nogensinde før.

Gennem workshops og borgermøde satte Teknologirådet fokus på fem temaer i forbindelse Tingenes Internet, blandt andet Lovgivning, Anvendelsesmuligheder og Etik. Projektet løb indtil november 2012.