Teknologiske løsninger til små samfund

juli 25, 2001

En række teknologiske løsninger i forhold til blandt andet energi- og vandforsyning, affaldshåndtering og spildevandsrensning er ikke altid hensigtsmæssige i forhold til behovene i mindre lokalsamfund. De mest udbredte teknologier inden for disse områder er som oftest ”store” teknologier, som måske er velegnede til befolkningstætte og ressourcestærke samfund. Set med de mindre samfunds øjne kan der være mangel på ”små” teknologier, som er umiddelbart velegnede eller nemt kan tilpasses de særlige vilkår i de små befolkningsenheder.

Teknologirådets projekt har arbejdet med tre fremtidsværksteder der blev afholdt rundt i landet for en række berørte borgere, lokale foreninger, små erhvervsdrivende og kommunale – og amtslige embedsfolk.

Det første fremtidsværksted blev afholdt d. 11. oktober på Vrå Højskole i Nordjylland, og det havde fokus på energiforsyning i små samfund.
Det andet fremtidsværksted blev afholdt d. 24. oktober på Grønt Center i Holeby, Lolland, og det havde fokus på Vandforsyning og spildevandsrensning i små samfund.
Det tredje fremtidsværksted blev afholdt d. 31. oktober på Askov Højskole ved Vejen, og det havde fokus på affaldshåndtering i små samfund.

Her har diskussionen været, om de mest udbredte teknologiske løsninger også er dem, der matcher mindre lokalsamfunds behov bedst. Fremtidsværkstederne har også stillet skarpt på, hvad grunden er til, at nogle teknologiske løsninger, som teknisk set er tilpassede små samfunds behov, alligevel ikke finder lokal anvendelse. Hvad består barriererne i, og hvad kan der gøres for at overvinde dem? Endvidere er der på værkstederne kommet eksempler på ”små” teknologier, som har vundet indpas i mindre lokalsamfund.

En afsluttende rapport om projektets tre fremtidsværksteder blev udgivet i slutningen af maj 2002, ligesom der blev udarbejdet et nyhedsbrev som omhandler tilsvarende problemstillinger for grønlandske forhold.