Sikkerhed og privatlivets fred i digital forvaltning

august 25, 2004

Der er lagt op til store ændringer i den offentlige forvaltning i de kommende år, når der for alvor kommer skub i Digital Forvaltning i Danmark. Kommunikationen mellem borgere og forvaltning skal digitaliseres.

Digitalisering af den offentlige forvaltning skal øge effektiviteten og forbedre servicen for den enkelte borger ved at organisere den digitale forvaltning sådan, at man kun skal henvende sig og give sine oplysninger ét sted. Det har også været på tale at gøre forvaltningen mere gennemsigtig ved at give borgerne adgang til at se egne data. Digital forvaltning betyder også nye strukturer og organisationsformer, som ændrer relationerne mellem borgere og forvaltning og sætter på nogle punkter lovgivningen til beskyttelse af borgernes rettigheder under pres.

Strukturkommissionens oplæg til kommunalreform peger på de begrænsninger gældende lovgivning lægger på at udnytte potentialerne i digitalisering af den kommunale forvaltning. Den digitale taskforce arbejder udfra en forudsætning om et frit flow af data om borgerne mellem de forskellige dele af forvaltningerne.

Teknologirådets projekt undersøger, hvordan man undgår at kravene til rationalisering, effektivitet og service i Digital Forvaltning sætter borgernes ret til sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred overstyr. Ambitionen er at give forslag til, hvordan den digitale forvaltning skal indrettes, så borgernes rettigheder og ønsker efterkommes.

 

Status:

Onsdag den 12. oktober blev rapporten “Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvaltning” offentliggjort af en arbejdsgruppe under Teknologirådet.

 

Arbejdsgruppe, medlemmer:

  • Jeannette Viale, kontorchef i Næstved Kommune og vicepræsident i TeleCities.
  • Rikke Frank Jørgensen, Det Danske Institut for Menneskerettigheder.
  • Peter Blume, professor, dr. jur. med speciale i beskyttelsen af personlige data samt privatlivets fred.
  • Oluf Jørgensen, cand. jur. og afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole.
  • Jens Georg Kristensen, IT-chef, Holstebro Kommune
  • Steffen Stripp, projektleder på systemer til digital forvaltning, Dansk Metal.