SENSEI – Investering i energieffektivisering

Foto: Karsten Wurth

Formålet med SENSEI er at gøre energieffektivisering til attraktive investeringsmuligheder, hvilket vil give et ordentlig skub til den Europæiske klimaindsats. Det er en win-win situation for alle involverede parter.

 

Energieffektivisering i fokus

For at opfylde Paris aftalens målsætninger, skal energieffektivisering spille en meget større rolle end den gør nu. Der har været flere forsøg for at skabe incitamenter for energieffektivisering, men ingen har været så succesfulde, at det har gjort en forskel på det store billede. Formålet med SENSEI er at gøre energieffektivisering til attraktive investeringsmuligheder, hvilket vil give et ordentlig skub til den Europæiske klimaindsats. Det er en win-win situation for alle involverede parter.

 

Gør energibesparelse til en god forretning

SENSEIs generelle tilgang er at udvikle en forretningsmodel baseret på en betal-for-ydeevne (på engelsk: Pay-for-performance – P4P) ordning. Denne ordning vil involvere energileverandører (DSO), transmissionssystemoperatører (TSO) og tredjepartsinvestorer i energieffektivisering. P4P-modellen vil gøre energieffektivisering til en attraktiv og sikker investering for investorer og transformere energieffektivisering til energiressourcer for TSO’er og DSO’er.

Med andre ord, så vil projektet gøre det profitabelt for investeringsbranchen at finansiere forbedringen af den Europæiske bygningsmasse og få energileverandører- og operatører til at købe reduceret energiforbrug i stedet for at tilføje yderligere energi til systemet.

 

Udbud og efterspørgsel

Når du oplader din telefon, så forventer du at elektriciteten løber igennem kablet uafbrudt. Elektricitet er en handelsvare som vi ikke kan forestille os at være foruden i bare et sekund. Du tænker nok ikke over det, men det er en enorm opgave at forsikre at der altid er strøm i kontakten. Det er TSO’en der har ansvaret for denne opgave, som i Danmark også er kendt som energinet.dk. De sørger for, at der altid produceres nok elektricitet til at følge efterspørgslen. Både for lidt og for meget energi tilført netværket medfører problemer. En TSO arbejder derfor ud fra et estimeret forbrug der gør at de hele tiden ved hvor meget energi der skal tilføres netværket.

 

Hvordan går regnestykket op?

Når det estimerede forbrug viser at efterspørgslen vil stige, skal TSO’en få regnestykket til at gå op. Typisk vil dette gøres ved at tilføje ny produktion til netværket. Forestil dig at et nyt datacenter bygges et sted i Danmark. For at matche det øgede forbrug centeret skaber, vil TSO’en sørge for at der bygges et tilsvarende antal vindmøller eller solceller. Men i stedet for at tilføje ny produktion til netværket, vil SENSEIs P4P modeller gøre det muligt at købe energiefterspørgselsreduktioner.

TSO’en vil oprette et udbud som aggregators kan byde ind på. Den vindende aggregator får til opgave at levere de energibesparelser TSO’en efterspørger. TSO’en vil derefter betale en forudbestemt pris per kW/h sparet tilsvarende pris på elektricitet. Tredjepartsinvestorer vil finansiere de energieffektiviserende tiltag der skal til og modtage betaling fra TSO’en baseret på den faktiske besparelse. Dette eksempel er simplificeret, men forklarer det basale koncept bag SENSEIs P4P modeller. Projektet kommer også til at udviklere flere andre modeller, der kan anvendes anderledes og af andre aktører på energimarkedet.

 

Kæmpe reduktion af CO2

Projektet har derfor potentialet til at skabe en massiv reduktion af den Europæiske CO2-udledning, samtidig med at Europas indbyggere vil nyde forbedrede indendørs klima og en langt mindre elregning på længere sigt, helt uden at skulle have penge op af lommen.

Mange andre projekter er sat i vandet med det formål at gøre Europa mere energieffektiv. Act4eco er et af disse projekter, som giver den gængse europæiske borger redskaberne til at blive mere energieffektiv. Men indtil videre har Europa meget lidt til ingen erfaring med P4P-modellen.

SENSEI ønsker at ændre dette ved at udvikle forretningsmodeller der gør P4P attraktivt for involverede parter og sprede budskabet nært og fjernt, til gavn for både klimaet og den Europæisk borger.

Kontakter