Open source software

februar 19, 2001

Anvendelsen af open source (software med åben kildekode) har fået sit politiske gennembrud i Europa. Såvel nationalt som på EU-plan er der ønsker om at fremme udviklingen ved at bruge open source software i den offentlige forvaltning.

Spørgsmålet er, hvordan open source software bedst kan gennemføres, i hvilket tempo og hvilke barrierer, der er og kan komme. Projektet vil tage udgangspunkt i de erfaringer, der kan samles ind om brug af open source software. Og dernæst analysere og beskrive forskellige veje til at fremme open source software.

Rapporten indeholder en større økonomisk analyse af persepktiverne for anvendelsen af open source software i den offentlige forvaltning i Danmark.

Nogle af de spørgsmål projektet søger at besvare er fx:

  • Hvor og hvordan skal en offentlig indsats for open source software sætte ind og hvilke fordele og ulemper er der ved at udnytte open source softwre i den offentlige forvaltning?
  • Hvad er erfaringerne med at integrere open source software i eksisterende IT-miljø domineret af leverandørejet software?
  • Hvor udbredt er brug af open source software i offentlig forvaltning i Danmark?
  • Hvilke barrierer er der for at udnytte Open Source?
  • Hvad er de samfundsøkonomiske konsekvenser af open source software?

%nbsp;
Kontakt Teknologirådet for flere oplysninger.