Nyt klima – nyt liv?

november 27, 2002

I januar 2002 blev der på verdensplan sat rekord med en gennemsnitstemperatur på 12,7 grader, hvilket er det varmeste nogensinde registret. Klimaeksperter advarer om, at temperaturen vil stige og – som en konsekvens heraf – at havene vil stige. En nyligt udkommet dansk rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber om ”Effekter af klimaændringer” skønner, at man kan forvente, at havet vil stige med en halv meter over de næste 100 år.

Selvom en havspejlsstigning vil få langt mere katastrofale konsekvenser for en række tropiske lande, så vil et lavtliggende land som Danmark med mange øer og lang kystlinie også blive betydeligt berørt. Dertil kommer formentlig, at flere og kraftige storme yderligere vil forstærke effekten. Lavtliggende naturområder, landbrugsjord, sommerhuse mm. vil blive oversvømmet og spørgsmålet er, hvordan vi skal reagere på det?

De danske forberedelser til havspejlsstigningen er meget beskedne og Teknologirådet afholdt derfor i 2004 to scenarieværksteder i Næstved og Ho Bugt ved Esbjerg, hvor en række lokale aktører samledes for at drøfte den fremtidige planlægning i de to lokalområder under forudsætning af, at de skal leve med en halv meter ekstra vand i havet.

Formålet med Teknologirådets projekt var at skabe større opmærksomhed på konsekvenserne af klimaændringerne, så der kan tages hensyn til dem i langtidsplanlægningen. Med scenarieværkstederne har vi ønsket at afprøve en metode, der kan anvendes af kommuner og amter til at sætte skub i debatten og planlægningen i de dele af Danmark, der vil blive påvirket af det stigende havspejl.

Til hvert scenarieværksted er der blevet udarbejdet nogle scenarier med forskellige fremtidsbilleder af, hvordan de to områder kan se ud om 100 år. Et kort for hvert område, som illustrerer effekten af havstigningen, er også blevet udarbejdet. Begge dele kan ses ved at klikke videre til enten Næstved eller Ho Bugt, hvor man også kan læse referaterne fra værkstederne.

I rapporten, der kan downloades til højre på siden, kan du læse om projektet og metoden samt om scenarieværkstedernes konklusioner. Rapporten kan også bestilles i Teknologirådet. Den er gratis.