Kørselsafgifter

april 24, 2001

For mange mennesker er det en nødvendighed at have og bruge bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Bilen er værdsat fordi den giver mulighed for frit at vælge, hvor og hvornår man vil køre. Men samtidig er trafikken vokset med 60 procent de sidste 20 år og det er trafikken i personbiler, der står for den største vækst. I dag har flere end to ud af tre husstande bil og hver tiende husstand har to eller flere biler. Trafikvæksten har medført en markant stigning i trængselsproblemerne på vejene i og omkring de større byer. Og luftforurening, ulykker og støj fra biltrafikken skaber stadig problemer.

Hvis der er behov for at bremse trafikvæksten peger flere på, at det er muligt at gøre det ved at indføre kørselsafgifter (road pricing), som afhænger af hvor langt man kører. Kørselsafgifterne kan varieres efter hvor og hvornår man kører. Skal vi indføre kørselsafgifter i Danmark som svar på den stigende trafik? Og hvis vi skal, hvad skal formålet så være? Skal det gælde i hele landet eller kun i storbyer? Skal kørselsafgifterne erstatte andre afgifter på biler?

Teknologirådet gennemførte i samarbejde med Transportrådet en konsensuskonference om kørselsafgifter. Teknologirådet var den udførende part og metodemæssige tovholder. Formålet var at skabe klarhed på området og høre et borgerpanels overvejelser og holdninger til brugen af kørselsafgifter. Et borgerpanel med 16 medlemmer, udpeget på baggrund af invitation udsendt til 2.000 tilfældigt udvalgte danskere, havde hovedrollen på konferencen, som fandt sted den 30. marts – 2. april 2001 på Christiansborg. Panelets overvejelser, holdninger og anbefalinger blev sammenfattet i et slutdokument, der blev givet videre til politikerne og myndighederne.