Inddragelse af unge i FNs-beslutninger om biodiversitet

januar 14, 2021

I 2021 skal en ny global aftale om biodiversitet vedtages på et FN-topmøde om biodiversitet. Aftalen skal indeholde målsætninger for beskyttelsen af klodens økosystemer. Teknologirådet har været en af hovedkræfterne bag udviklingen af Toolkit, der skal hjælpe unge til at blive en del af de igangværende forhandlinger.

Teknologirådet har været en af hovedkræfterne bag Toolkittet ”Together Towards a Global Deal”, fordi vi ønsker at de unge inddrages i debatten om klimaet. Toolkittet er udviklet til unge i forbindelse med diskussionen om biodiversitet frem til et FN-topmøde der finder sted i Kina, i år.

 

Tag debatten sammen med resten af verden

Hos Teknologirådet mener vi, at det er vigtigt, hele tiden at arbejde på, hvordan det er muligt at inddrage så mange borgere i globale beslutningsprocesser som muligt. Metoden bør videreudvikles til fremtidig inddragelse af unge i fx FN-topmøder, hvilket kan gøres ved at inddrage elementer af World Wide Views, der giver mulighed for indsamling og sammenligning af resultater i hele verden og med andre unge i et hvilket som helst andet land. På den måde vil det være muligt for de unge at diskutere forskelle og ligheder med disse, ved samme workshop. Og for beslutningstagere at se, hvordan unge i forskellige dele af verden forholder sig til de politiske valg, de skal træffe. Teknologirådet er også med-initiativtager til to globale borgersamlinger om genmodificering og klima.

 

Udvikling til at motiverer

Toolkittet blev udviklet tilbage i 2019, inden vi havde Corona at tænke på også, da FN-topmødet til 2020 skulle planlægges. Formålet er at motivere og støtte unge mennesker, ungdomsorganisationer og andre relevante grupper af unge, i facilitering af diskussioner om biodiversitet, økosystemer og bæredygtigt forbrug. Biodiversiteten er højt på dagsordenen, da den har stor indflydelse på de unges fremtid, og netop derfor er det særligt vigtigt at give dem mulighed for at bidrage til beslutningsprocessen.

 

Udviklet i samarbejde

Toolkittet og den tilhørende manual er udviklet i et samarbejde mellem Bjørn Bedsted (Teknologirådet), Christian Prip (Fridtjof Nansens Institut), Thor Hjarsen (WWF Danmark) og Mette Gervin Damsgaard (Nordisk Råd). Den bygger på erfaringer fra Teknologirådets World Wide Views projekter.

 

Toolkittet, der også bygger på den senest forskning og IPBES rapport  indeholder også en guide der kan anvendes for organisering af workshops.

 

 

Læs mere og find Toolkittet ”Together Towards a Global Dealher.