Globalisering af videnstungt arbejde

december 23, 2004

I forbindelse med projektet ‘Globalisering af videnstungt arbejde’ afholdt Teknologirådet konferencen “Lille land hvad nu – hvordan ser det fremtidige danske videnssamfund ud?”.

Programmet kan ses til højre på denne side.

 

Baggrund

Globaliseringen byder på store udfordringer – og tilsvarende store muligheder – for det fremtidige arbejdsmarked. Den internationale arbejdsdeling omhandlede tidligere først og fremmest udflytningen af ufaglært arbejde. Men den indiske IT industri og den kinesiske højteknologi vinder stadig større andele af verdensmarkedet. Og udviklingen er aktuelt præget af tendenser til at udflytningen også omfatter flere ”videnstunge” funktioner, som serviceområderne og højt specialiserede erhverv. Dermed berøres nu funktionærerne, ingeniørerne, IT-branchen, grafikerne, forskerne m.fl. i stadig stigende omfang af globaliseringen af arbejdsmarkedet.

Det rejser spørgsmål om hvad vores rolle er i den globale arbejdsdeling og hvilke særlige styrker og kompetancer vi skal konkurrere på i fremtiden?

 

Globalisering af videnstungt arbejde – kort om Teknologirådets intentioner med projektet.

Globalisering er ikke et nyt begreb – i Danmark har virksomheder indenfor beklædningsindustrien således haft store udflytningsbølger i 70érne og 80érne.
I de seneste år er der kommet et særligt fokus på den stigende globale økonomi og handel, som er gjort mulig på grund af øget mobilitet i kraft af udvikling af IT og nye transport og kommunikationsmuligheder.

Vi står aktuelt i en ny fase i globaliseringen:
Serviceområderne og specialiserede jobfunktioner omfattes af udflytning – nye faggrupper berøres indenfor det, man kan kalde de mere ”videnstunge” arbejdsfunktioner. Det er ikke længere kun produktionsvirksomheder og de ikke-faglærte dele af arbejdsmarkedet, som kan blive berørt af globaliseringen.

I den aktuelle globalisering konkurreres der på såvel lønninger som kompetencer.

Teknologirådets projekt skal bidrage til en fortsat og kvalificeret debat om globaliseringens konsekvenser – om udfordringerne for det danske arbejdsmarked. Projektet skal forsøge at identificere fordele, ulemper og mulige strategier for forskellige områder på det danske arbejdsmarked, som kan karakteriseres ved videnstunge arbejdsfunktioner.

 

Det indebærer en udredning af følgende spørgsmål:

* Globaliseringens aktuelle tendenser – hvad præger det danske arbejdsmarked?
* Hvilke konkrete elementer skal indgå i en fremtidig strategi for det danske arbejdsmarked set i lyset af den stigende globalisering?
erhvervsstrategier i forhold til den globale arbejdsdeling – hvor er de danske styrkepositioner, og hvordan støttes de?
* Nye kompetencer efterspørges – hvilke og hvordan skal uddannelsesindsatsen organiseres?
* Forskning og udvikling – hvilke områder og retninger skal prioriteres?
teknologisk udvikling – er der nyt på vej?
* Virksomhedernes sociale ansvar – hvilke internationale aftaler og reguleringer har vi brug for i forhold til menneskerettigheder, arbejds- og miljøforhold?

 

Projektet gennemføres i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af:

* Anders Buch, IDA
* Daniel Fleming, RUC, Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier
* Stine Jessen Haakonsson, Dansk Institut for Internationale Studier
* Per H. Jensen, Aalborg Universitet, Center for komparative velfærdsstudier
* Ove Korsgaard, DPU, Institut for pædagogisk filosofi
* Birgitte Malm, DI, ITEK
* Torben Pedersen, Handelshøjskolen i København, Det erhvervsøkonomiske Fakultet

Som led i projektet blev der afholdt en konference 31. august 2005. Den afsluttende rapport kan downloades til højre på siden.