Fremtidens undervisning

februar 25, 2001

Sidste år satte undervisningsministeriet sig for at fremme udviklingen af en IT-strategi i undervisningen i Danmark da der var et behov for en vurdering af det pædagogiske aspekt i IT-anvendelsen i undervisningen. Teknologirådet tog derfor emnet op som et projekt.

Teknologirådets projekt om ”Fremtidens undervisning i et IT perspektiv” gør op med de sidste ti års debat, hvor diskussionerne ofte er endt i én af to grøfter: Enten er IT blevet det store dyr i åbenbaringen , hvor den blotte indførelse af ”isenkram” ville ændre hele undervisningen i positiv retning, eller også er IT blevet betragtet med stor skepsis som et helt forstyrrende eller unødvendigt element.

Projektet har afholdt fire scenarieværksteder, hvor nogle af konklusionerne er, at IT i undervisningen ikke er et mål i sig selv – IT er et redskab, som skal indgå i arbejdet med at udvikle en god fremtidig undervisning.

Der har været en tendens til at fokusere for meget på den rent tekniske side af IT i undervisningen – flere computere pr. elev giver pr. automatik bedre undervisning – men de kvalitative løft i undervisningen kommer ikke blot via en investering i teknikken. Der er således ingen vej uden om de grundlæggende pædagogiske overvejelser – også når det gælder brugen af IT i undervisningen.

Scenarieværkstederne pegede også på, at det er vigtigt at aktørerne i undervisningssektoren mødes i et tværfagligt forum for at udvikle fornuftig, sjov og nytænkende brug af IT til den fremtidige undervisning. Hvis man undergår at gøre IT til et mål i sig selv, kan overvejelser om brug af teknologien i undervisningen derimod godt gå hen og blive en løftestang for en ny undervisning med ændrede lærer- og elevroller.

Som optakt til de fire scenarieværksteder er der blevet produceret en fremtidsavis, som beskriver fire scenarier for brug af teknologi i undervisningen år 2005. Denne avis kan ses nederst under links.

Den afsluttende rapport blev udgivet i februar 2002 og findes også under links til download.