Erfaringer fra statslige IT-projekter – Hvordan gør man det bedre

maj 24, 2001

“De store offentlige IT-projekters tid er først lige begyndt. Dermed har vi også kun set toppen af de problemer, projekterne risikerer at støde ind i, hvis de ikke bliver håndteret og koordineret bedre,” advarer en arbejdsgruppe under Teknologirådet.

Mange offentlige ressourcer anvendes på udvikling af omfattende IT-systemer (som fx VUE og Amanda). Den offentlige sektor investerer store summer i informationsteknologi i forventning om såvel bedre service som effektivisering. Men ofte står resultaterne ikke mål med forventningerne. Tidsfrister bliver overskredet, budgetter kan ikke holde og det færdige produkt har ikke de ønskede egenskaber.

Teknologirådets projekt om store offentlige IT-projekter analyserer baggrunden for hvorfor disse problemer opstår og forsøger at udvikle redskaber til at mindske risikoen ved store IT-projekter. Målet med projektet var at diskutere og vurdere problemerne i forbindelse med gennemførelsen af sådanne store IT-projekter.

Rapporten “Erfaringer fra statslige IT-projekter – Hvordan gør man det bedre” kan downloades nederst på siden. Den tager udgangspunkt i arbejdsgruppens personlige erfaringer samt interviews med ca. 30 centrale aktører i fem offentlige IT-projekter: Arbejdsformidlingens Amanda-system, Undervisningsministeriets EASY-system, Told og Skats Erhvervssystemet, Økonomistyrelsens Navision Stat og Undervisningsministeriets VUE-system.

På den baggrund identificerer arbejdsgruppen en række fælles problemer og fejl i udviklingen af de fem systemer, og giver anbefalinger til, hvordan man kan undgå dem i fremtiden.

 

Arbejdsgruppen bestod af:

 • Erik Bonnerup (formand)
 • Annelone Jensen, fulfilmentmanager, eHuset (udpeget af Dansk Dataforening)
 • Birgitte Gregersen, lektor, Aalborg Universitet
 • Erik Andreasen, afdelingsdirektør, Danske Bank
 • Hans Henrik Østergaard, direktør, Finansstyrelsen
 • Inge Mærkedal, direktør, Forvaltningshøjskolen
 • Karsten Dybvad, departementschef, Trafikministeriet
 • Kim Viborg Andersen, lektor, Handelshøjskolen i København
 • Kim Østrup, direktør, IBM
 • Martin Toft Hansen, CSC Scandihealth (udpeget af IT-Brancheforeningen)
 • Ninna Esmark, projektchef, IBM