350 borgere gav retning på klimatilpasningsplan

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune fik handlingsanvisende input til klimatilpasningsplan. Teknologirådet var projektleder på den stort anlagte inddragelsesopgave.

Finansiering: EU – (BaltCICA projektet)
Tidspunkt for opgaven: 2009-2011

Baggrund
EU ønskede med projektet BaltCICA at få formuleret konkrete handleplaner vedr. klimatilpasning i udvalgte lande i Østersøområdet. I Danmark deltog Kalundborg Kommune.

Metode
25 aktører og interessenter fra lokalområdet diskuterede fire forskellige fremtidsscenarier for klimatilpasning på baggrund af information om de beregnede ændringer inden for temperatur, havniveaustigning, kysterosion, nedbørsforhold og grundvandstand.

Resultaterne fra dette scenarieværksted blev anvendt til et borgertopmøde, hvor 350 repræsentativt sammensatte borgere fra Kalundborg kommune diskuterede i små grupper, før de stemte om de forskellige forslag via en elektronisk stemmeseddel.

Forud for mødet modtog deltagerne et debathæfte. Politikere og embedsmænd lyttede med ved bordene.

Emnerne til diskussion var:
a) Vandstigning i områder i det åbne land (eks. sommerhusområder)
b) Vandstigning i Kalundborg by
c) Ansvarsfordeling mellem borgere og myndigheder
d) Overordnet strategi for tilpasning
e) Borgernes involvering i planlægning af klimatilpasning.

Kombinationen af et scenarieværksted og et borgertopmøde er velegnet, hvis ønsket er at få lavet nogle scenarier, som efterfølgende kvalificeres af en bred kreds af borgere. Metoden giver robust input, som efterfølgende kan behandles politisk og udmøntes i politisk handling.

Teknologirådets rolle
Teknologirådet var projektleder på opgaven og stod for alt – fra design og facilitering til rekruttering af borgere og udarbejdelse af debathæfte. Teknologirådet sammenfattede desuden en rapport til EU og Kalundborg Kommune med resultaterne.

Resultater
Kalundborg Kommune fik brugbare og konkrete retningslinjer, som fik indflydelse på de politiske beslutninger. Blandt andet stemte borgerne for at udfase et sommerhusområde over tid. Det gav konkrete indspil til kommende klimatilpasningsplan.

Kalundborg Kommune fik afprøvet, at dialog er vejen frem til at træffe rigtige beslutninger.