Workshop om Prioritering af Fremtidens Arealanvendelse i Danmark

Tirsdag den 6. januar 2015 samledes en række eksperter og interessenter til en hel-dags workshop om fremtidens arealanvendelse i Danmark. Workshoppen var arrangeret af Teknologirådet og Aalborg Universitet og fandt sted på Aalborg Universitet i Sydhavnen.

Formålet med workshoppen var at få faglige input til den baggrundsanalyse, der skal give status på arealanvendelsen nu – og i fremtiden. Analysen skal danne baggrund for den videre dialog proces i projektet og er færdig i foråret 2015.

Workshoppen var inddelt i forskellige temaer. Blandt temaerne var generelle drivkræfter i arealanvendelsen, ønsker og forventninger til arealanvendelsen samt konflikter og mulige synergier.  Deltagerne havde mulighed for at kommentere på både form og indhold i et udkast til analysen, udsendt til deltagerne på forhånd. Inputs fra dagen vil indgå i det videre arbejde med analysen.

Dagens to power points fra henholdsvis Søren Gram og Gy Larsen fra Teknologirådet og Esben Munk Sørensen, Daniel Galland og Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet – finder du her:

Teknologirådets power points

Aalborg Universits power points

 

Deltagerlisten fra workshoppen kan ses her:

 

Program for workshoppen

Præsentation af projektet og projektets styregruppe af Søren Gram og Gy Larsen, Teknologirådet

1.     session

Med baggrund i jeres arbejdsområde/virkefelt diskuteres:

  • Personlig præsentation og: hvad er drivkræfterne bag udviklingen og ændringerne i arealanvendelsen?
  • Hvad er jeres ønsker til fremtidens arealanvendelse, men er jeres forventninger anderledes (hvordan) ?

 

  1. session

Med baggrund i jeres arbejdsområde/virkefelt diskuteres:

  • Hvad er jeres vurdering af de væsentligste konfliktområder i forhold til arealanvendelsen?
  • Hvilke synergieffekter vil I pege på i forhold til de modsatte interesser i arealanvendelsen?

 

Præsentation af analyseskitse af Esben Munk Sørensen, Daniel Galland og Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet: ’Drivkræfter og udfordringer i arealanvendelsen i Danmark’

 

  1. session

Med baggrund i kapitel 2 af udsendte analyseskitse diskuteres:

  • Hvad er jeres vurdering af analysen af de drivkræfter der påvirker dansk arealanvendelse?
  • Hvad er jeres forslag til yderligere drivkræfter der påvirker dansk arealanvendelse og dens konsekvenser?

 

Afrunding af dagen og det videre projektforløb.