Teknologirådet: Film om kommunale klimaudfordringer i Region Hovedstad

Klimafilm om kommunale udfordringer i Region H
Film fra Teknologirådet om kommunale udfordringer i Region Hovedstaden

Hvilke politiske og administrative udfordringer står de 29 kommuner i Region Hovedstaden aktuelt med i forhold til klimatilpasning?

Hvilke klimatiltag kan kommunerne selv løse i samarbejde med forsyningsselskaberne? Er der løsninger, som skal håndteres på andre niveauer, fx tværkommunalt, regionalt eller nationalt? Det er nogle af emnerne, som Region Hovedstaden har bedt Teknologirådet om at bidrage til under overskriften Vand på Tværs.

Som led i dette arbejde har Teknologirådet produceret en film om de politiske udfordringer ved klimatilpasning.

Den stigende mængde af vand fra oven og fra kysterne i form af flere skybrud, monsterregn, oversvømmelser og stormflod er i fokus i filmen. Klimaforandringerne er en brændende platform, som kræver handling. Og det kan betale sig at håndtere udfordringerne inden næste Bodil udfordrer kommunalpolitikernes pengepung og skaber pres fra borgerne. Men hvordan kan kommunerne finde de gode løsninger? Der er mange forskellige interesser på spil, når kommunerne skal skabe klima løsninger, der vinder accept og er både langsigtede og holdbare – og interessante for kommunernes øvrige udvikling af byerne og natur/landzoner og fritidsområder.

De spørgsmål som stilles hyppigst er: Hvem skal betale for forebyggelse og klimatilpasning? Hvad kommer det til at koste? Hvad siger lovgivningen? Og hvilke løsninger er de rigtige, hvis de skal tilgodese helheden? For at kunne opnå enighed og forståelse for en holdbar klimatilpasning kræver det, at der foregår dialogprocesser på tværs af myndigheder, forvaltninger, forsyningsselskaber og borgerinteresser. Og nok så væsentligt – at der er en klar politisk vilje og mod til at handle på klimaudfordringerne.

Filmens varighed: 10 minutter

Medvirkende:

  • Jarl Krausing, international chef, Concito
  • Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg Kommune
  • Carsten Raad Petersen, direktør Klima & Miljø, HOFOR – Hovedstadens Forsyningsselskab
  • Thomas Jacobsen, afdelingsleder Vand & Natur, Egedal Kommune
  • Kim Valentin, borgmester, Gribskov Kommune