Sæt X ved SATORI DIALOGUE EVENT

august 25, 2016

SatoriReservér eller sæt X i kalenderen 12. – 14. oktober 2016 til ‘SATORI DIALOGUE EVENT’ om interessenters syn på etisk vurdering af forskning og innovation.

Videnskab og innovationsvirksomhed konfronteres i stigende omfang med kritiske og udfordrende spørgsmål om dårlig forvaltning, forskeruafhængighed, respekt for mennesker og dyr i forbindelse med forskning, beskyttelse af privatliv og borgerrettigheder, ansvarligt produkt design, ansvarlighed overfor sundhed og miljøpåvirkninger.

 

Samfundsaktører såvel som politiske beslutningstagere, erhvervslivet og forskningsverdenen er i voksende grad opmærksomme på disse aspekter og deres efterspørgsel efter høj etisk standard hos forskere og innovatorer stiger.

SATORI-Projektet – et af EU’s største aktuelle projekter om etik – har indenfor de seneste to år udarbejdet en dybdeanalyse og gennemført en lang række interessent konsultationer om etisk vurderingspraksis i Europa og verden rundt.
For at få mulighed for at udforske emnet yderligere, vil vi på SATORI-Projektets vegne invitere til to på hinanden følgende workshops:

  • Præsentere tilgangen og SATORI-Projektets midtvejsresultater
  • Indhente interessenters syn på praksis i etiske vurderinger
  • Diskutere muligheder for at identificere og måle værdi og gevinster frembragt med brug af etiske vurderinger
  • Illustrere og diskutere SATORIs modelskitse/ramme for etiske emner med relation til betydningen af forskning og innovation (EIA: Ethical Impact Assessment)
  • Skabe dialog mellem forskellige forskningsområder, discipliner og aktører indenfor R&I-etik.

Onsdag 12. oktober og torsdag 13. oktober præsenterer vi SATORIs resultater offentligt og leder interaktive diskussioner mellem eksperter i etisk vurdering indenfor forskellige områder (biomedicin, miljø, teknologi etc.) og interessenter (forskere, forretningsverdenen, civilsamfundsorganisationer, politiske beslutningstagere, borgere, etc.) om at opfatte og måle værdien frembragt med etisk vurdering. Særlige metoder som er udviklet af SATORI vil blive fremlagt til diskussion.

Emnerne fra de to workshops vil bidrage til workshoppen den 14. hvor et skitseforslag til Ethical Impact Assessment (EIA) bliver diskuteret interaktivt med case-studier og simulationer.

Hvem skal deltage?

Eksperter som er engageret i etiske vurderinger indenfor forskellige felter som etik I forbindelse med forskning- og teknologiudvikling, borger- og menneskerettigheder, databeskyttelse og privatliv, miljø, social ansvar, forskningsorganisationer, industri, civilsamfundsorganisationer, standardiserings- og certificeringsorganisationer, ngo’er indenfor miljø og forbrugergrupper.

Læs mere på SATORIs internationale webside