Program Spor 1: Demokrati og Dialog i planlægning af det åbne land

Teknologirådet og Resonans åbner dørene for en laboratorie-dag med to spor med temaerne Planlægning og Ældreliv.

Teknologirådet står for sporet om Planlægning, og du er inviteret til at arbejde med for at finde nye og konkrete løsninger til kommunal planlægning.

Der er kamp om arealerne, hvordan skal vi bringe interessenter sammen om planlægning af land, by, industri og natur?

Program og tilmelding:

Program

09:30-09:35
Velkomst til LAB-DAG og introduktion til arbejdsform ved Lise Bitsch og Gy Larsen, senior projektledere, Fonden Teknologirådet

9:35-9:50
Perspektivskifte – hvordan tænker andre om fremtidens planlægning?

Inspiration til løsninger af (u)mulige problemstillinger

09:50-10:05
Anbefalinger fra AREAL-projektet om fremtidens arealanvendelse ved Gy Larsen, Seniorprojektleder, Fonden Teknologirådet.

10:05-10:20
”Erfaringer med dialogbaseret planlægning i Jammerbugt Kommune ” ved Marianne Fisker, Projektleder og Master i Landskab og Planlægning, Jammerbugt Kommune

10:20-10:35
”Hvordan skaber vi mere sammenhængende arealer?” ved Torben Juulsager, formand Den danske Landinspektørforening og Karsten L. Willeberg-Nielsen, afdelings- og projektchef,  Mølbak Landinspektører A/S

10:35-10:50
”Erfaringer med Collective Impact-arbejdsformen og multifunktionel arealanvendelse” ved Helga Grønnegaard, Sekretariatsleder, Collective Impact
Genopdag drømmene

10:55-11:40
Gruppearbejde: Hvilke visioner har vi for planlægning efter 2020 ?

11:40-12:25
Gruppearbejde: Konstruer prototyper på løsningsforslag

12:25-13:00
Frokost

Fra prototyper til handling

13:00-13:20
Gruppearbejde: God ide: men hvad nu hvis?
Oplægsholderne byder ind med udfordringer til gruppernes løsninger

13:20-14:00
Gruppearbejde: Videreudvikling af prototyperne: Deltagerens arbejder med at få tilpasset deres løsning til oplægsholdernes udfordringer

14:00-14:45
Gruppearbejde: Afklaring af handlemuligheder: Hvilke konkrete handlinger, hvem skal handle? Hvem skal der arbejdes sammen med?

Plenum – opsamling
14:45-15:30
Grupperne præsenterer deres prototyper

15:30-15:40
Opsamling og bud på opfølgning ved Gy Larsen

15:40-16:30
Networking  over et glas vin og lidt tapas.

Pris:                    2.150,- pr. person.
Tid:                     27/9-2017 fra kl. 9:30-16:30
Sted:                   RealDania, Jamers Plads 2, 1551 København V
Arrangør:            Fonden Teknologirådet og Resonans.
Medarrangører: Jammerbugt Kommune. Den danske landinspektørforening, Collective Impact – Det åbne land som dobbelt ressource og Ishøj Kommune (Ældreliv).
Tilmelding:         https://tekno.dk/article/tilmelding-lab-dag-om-velfaerd-livskvalitet-og-dialogbaseret-planlaegning/