Lokalpolitikere giver anbefalinger til Folketinget om klimatilpasning

maj 24, 2017

Lokalpolitisk dialog og et politisk seminar affødte otte konkrete anbefalinger til Folketing og Regionsråd på klimaområdet. Teknologirådet faciliterede opgaven for Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vil være klimaberedt region og har bedt Teknologirådet om at foretage en besøgsrunde i kommunerne for at tale om de politiske udfordringer og behov for prioriteringer, når man som politikere i kommunerne og de tilhørende forsyningsselskaber skal klimatilpasse.

I perioden 2016 – foråret 2017 har 15 kommuner bidraget til et samlet billede af de kommunalpolitiske udfordringer med klimatilpasning i regionen og prioriteringer, de står med på klimaområdet i netop deres kommune og i de tilhørende forsyningsselskaber. Politikerne i de 29 kommuner i region Hovedstaden fik tilbud om besøg af Teknologirådet for at diskutere klimatilpasning.

  • Hvilke lokalpolitiske udfordringer oplever kommunale politikere i forhold til klimatilpasning?
  • Hvilke udfordringer kan løses i kommunen og i samarbejde med forsyningsselskabet?
  • Er der problematikker, som bør løses på andre niveauer, fx tværkommunalt, regionalt eller nationalt?

På baggrund af besøgsrunden i kommunerne har Teknologirådet opsamlet otte væsentlige budskaber til Folketinget og Regionsrådet:

1) Prioritering af klimatilpasning – national handlingsplan
2) Oprydning i kompleks lovgivning
3) Ønske om ny økonomisk fordelingsnøgle
4) Revurdering af lokalplaner for bebyggelse i klimaudsatte områder
5) Sommerhusområder – nye øjne på udsatte områder
6) Ønske om større statslig rolle i sikring af kyster
7) Tværkommunalt samarbejde – politisk og økonomisk
8) Borgernes holdning inddrages

Sammenfattende kan siges, at kommunale politikere efterlyser en national handlingsplan for klimatilpasning, enkle regler og bedre muligheder for finansiering.
Se rapporten her.

Politikerseminar om klimatilpasning i kølvandet på besøgsrunde:

I april 2017 stod Teknologirådet for et politikerseminar på Vikingeskibsmuseet i Roskilde i samarbejde med Klikovand, ”Vand i byer” og Region Hovedstaden. Formålet med seminaret var at invitere kommunale politikere til en debat om de udfordringer klimasikring giver politikerne og videregive de vigtigste budskaber til Folketingspolitikere. Knap 90 kommunalpolitikere og politikere fra forsyningsselskaberne i region Hovedstaden og region Sjælland deltog. Jarl Krausing fra CONCITO og advokat Michael Alstrøm fra Lundgrens gav oplæg om, hvad det koster – og koster at undlade – at klimasikre og bud på forskellige finansieringsmodeller for klimaløsninger.

Teknologirådet præsenterede rapporten fra besøgsrunden i kommuner i Region Hovedstaden.

Politikerne arbejdede i workshops og gav deres budskaber videre til et panel af politikere.
Se Nyhedsbrev fra politikerseminaret her.

Som optakt til de politiske dialoger, har Teknologirådet har produceret en kortfilm om kommunale klimaudfordringer i Region Hovedstaden.

 

Medvirkende:

  • Jarl Krausing, international chef, CONCITO
  • Thomas Lykke Pedersen, borgmester, Fredensborg Kommune
  • Carsten Raad Petersen, direktør Klima & Miljø, HOFOR – Hovedstadens Forsyningsselskab
  • Thomas Jacobsen, afdelingsleder Vand & Natur, Egedal Kommune
  • Kim Valentin, borgmester, Gribskov Kommune

Teknologirådets besøgsrunde har omfattet følgende kommuner:

Allerød Kommune, Bornholm Kommune, Brøndby Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Glostrup Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune, Hørsholm Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune.


Teknologirådet rådgiver om klimatilpasning

Teknologirådet har 14 års erfaring med rådgivning og projekter om klimatilpasning for kommuner, regioner, styrelser, EU og FN.
Læs vores nyhedsbrev: Borgerinddragelse giver holdbar klimatilpasning

KLIKOVAND

Klikovand som har været medarrangør, har i deres nyhedsbrev, beskrevet hvordan seminaret foregik samt nogle af de konklusioner politikerne kom frem til. Se nyhedsbrevet her.