Borgerinddragelse

Teknologirådet tilbyder en række forskellige inddragelsesprocesser der giver beslutningstagere værdifuld indsigt i borgernes holdninger til politiske prioriteringer. Vi er internationalt anerkendt for udviklingen af metoder til borgerinddragelse, og de anvendes både lokalt og globalt.

 • Borgerinddragelse

 • Online borgerinddragelse

  … gør det muligt at nå ud til mange borgere på én gang og høre og inddrage dem i planlægning og udvikling af politikområder.

 • Borgertopmøde

  … giver beslutningstagere mulighed for at afprøve politiske handlemuligheder overfor et repræsentativt befolkningsudsnit. Politikerne får klare svar fra de deltagende borgere og mandat til at træffe svære, ømfindtlige beslutninger.

 • Scenarieværksted

  … følger tre faser: Kritik, vision og virkeliggørelse. Scenarieværkstedet baseres på scenarier for den fremtidige udvikling indenfor et område eller emne. Scenarierne er formuleret på forhånd.

 • Open Space

  ... er en metode benyttes i både store og små gruppe til kritiske og komplekse emner der har med fremtiden at gøre. Hver deltager bidrager med sin kompetence og kreativitet og har direkte indflydelse på det endelige resultat.

 • Fremtidsværksted

  ... egner sig til arbejdet med lokale udfordringer og løsninger. Deltagerne er de direkte berørte i forhold til en bestemt problemstilling, som skal håndteres. Deltagernes egne erfaringer kommer i spil. Der arbejdes ud fra en fælles interesse i at gøre noget ved et problem.

 • Participatory budgeting

  ... er en resultatorienteret mødeform som giver borgerne en demokratisk mulighed for at tilkendegive deres indstilling til en kommunal budgetlægning samtidig med, at politikerne får et bedre funderet og levedygtigt beslutningsgrundlag.

 • Dialogmøder

  … etablerer et debatforum hvor udvalgte borgere, interessenter eller politikere i mindre grupper inviteres til at diskutere et tema. Dialogmødet kan styres af Teknologirådets projektledere og resultaterne opsamles og videreformidles.

Teknologivurdering

Teknologirådet vurderer og rådgiver beslutningstagere om de samfundsmæssige og menneskelige konsekvenser ved at indføre og anvende ny teknologi. Teknologirådet arbejder systematisk med en række metoder til teknologivurdering:

 • Scenarier

  ... fremskriver en række begivenheder med henblik på at demonstrere udviklingsmuligheder og konsekvenser, skabe dialog og øge forståelsen af fremtidens muligheder

 • Policy-analyser

  ... er retningslinjer for handling og analyser af politiske sagsområder. Analysen vedrører ikke kun de politiske beslutningsprocesser men hele praksissen på området.

 • Outlook

  ... er en fremtidsorienteret teknologi analyse. Outlook giver mulighed for vurdering af teknologiske tendenser og mulig udviklinger, som derved kan bistå en bedre og mere informeret beslutningsproces.

 • Fremsyn – foresight

  … handler om at forholde sig kvalificeret og aktivt til fremtiden og giver mulighed for, at vi ved at kigge på fremtiden, kan sige noget om hvilke beslutninger der er relevante i dag. Foresight giver desuden mulighed for at tænke fælles om fremtidens udfordringer og muligheder.

Interessent og Ekspertinvolvering

Inddragelse af interessenter, forskere og eksperter i politikudvikling og projektforløb, sikrer tværfaglige perspektiver og bredt funderede resultater.

 • Borgerinddragelse

 • Åben innovation

  Åben Innovation involverer brugerne i den kreative innovationproces, og bidrager til optimeret service, kundetilfredshed og profit. Teknologirådet har udviklet en metode til åben innovation som sætter fokus på et teknologiområde eller et samfundsmæssigt problem, hvor man ser muligheder for forbedring.

 • Medarbejderdrevet innovation

  I en medarbejderdrevet innovation tilrettelægger Teknologirådet processer hvor medarbejdere på alle niveauer i en organisation eller virksomhed bidrager med deres viden til ny målrettet udvikling.

 • Folketingshøring

  En folketingshøring giver politikerne svar på specifikke spørgsmål indenfor et aktuelt emne. Politikerne udspørger og diskuterer med eksperter på området. Det primære formål med en høring er, at politikerne får de oplysninger, de har brug for i deres arbejde i Folketinget.

 • Ekspertdialog

  … er tilrettelagte samarbejdsforløb, hvor deltagerne sammensættes med forskellige men relevante baggrunde og tilsammen skaber grundlag for anbefalinger og løsninger

Forskning og Evaluering

Teknologirådet deltager i EU’s forskningsprogrammer om ansvarlighed i videnskabelig research og udvikling. Teknologirådet har kompetencer i inddragelse af borgere, interessenter, myndigheder og eksperter og varetager desuden national og international videnskabsformidling af projektresultater:

 • Interaktive processer

  Interaktive processer: Interaktivitet indtræffer når det der bliver debatteret fører til en gensidig påvirkning af de debatterende parter. En påvirkning som ellers aldrig ville være indtruffet uden denne interaktion. I den succesfulde interaktive proces opstår der reel videndeling og ny viden.

 • Ansvarlig forskning og innovation

  Der er et stigende pres for at forskning og innovation hjælper med at løse væsentlige samfundsudfordringer. Teknologirådet skaber processer der inddrager relevante aktører i formulering og prioritering af nye projekter, såvel som i formidling og evaluering af igangværende projekter. Processerne kombinerer dialog og debat med analytiske vurderinger ud fra velafprøvede metoder.

Internationalt

Teknologirådet har international og prisvindende status som frontløber inden for dialogskabende teknologivurdering.
Siden sin etablering har Teknologirådet fulgt og formidlet viden om ny teknologi til samfundet. Vi arbejder både sammen med
EU og andre internationale forsknings- og innovationsnetværk, både med ledelses og forskningsopgaver.

 • Europæisk og international teknologivurdering og borgerinddragelse

  Teknologirådet er frontløber inden for dialog-skabende teknologivurderingsmetoder. Vi arbejder både med Europæisk forsknings- og innovationspolitik, tværeuropæiske teknologivurderingsprojekter, global borgerinddragelse samt ledelse og procesfacilitering af internationale projekter.

Facilitering

Teknologirådet faciliterer møder og processer inden for alle emneområder. Som professionel facilitator lægger Teknologirådet stor omhu i alle dele af et forløb, fra første planlægning, over lyd og lys, til deltageroplevelser og resultatformidling. Teknologirådets mødekoncepter er blevet anvendt med succes i mere end 50 lande kloden rundt.

 • Tilrettelæggelse af processer

  Rådet tilbyder både planlægning og facilitering af inddragende processer, enkelte forløb samt rådgivning om åbent samarbejde og inddragelse. Alle vores ydelser tager udgangspunkt i den specifikke problemstilling, men fælles er en grundig kvalitetsproces

 • Facilitering

  Teknologirådet faciliterer processer inden for alle emneområder, hvad enten det gælder kommunal budgetlægning, medarbejderdreven innovation, risikohåndtering, byplanlægning, Corporate Social Responsibility eller noget helt sjette, hvor det er værdiskabende at inddrage personer der er berørte af den pågældende problemstilling.

Oplæg og Foredrag

Teknologirådet tilbyder oplæg, foredrag samt kurser om teknologi og samfund, samt om vores inddragende metoder. Vi designer gerne forløb der passer til enhver interesse og behov.