Online borgerinddragelse

… også kaldet e-demokrati og e-deltagelse – er kendetegnet ved at benytte sig af digitale værktøjer til at oplyse og inddrage borgerne i de demokratiske processer. Denne inddragelsesform har således potentiale til at understøtte og styrke den politiske deltagelseskultur.

Brugen af online borgerinddragelse egner sig imidlertid bedst til politiske enkeltsager, hvor borgernes engagement er stort. Det er netop afgørende, at emnerne er konkrete og opleves relevante, så man formår at fange borgernes interesse.

Teknologirådet arbejder ud fra en overbevisning om, at online borgerinddragelse ikke kan stå alene. Vi anbefaler, at digitale værktøjer til borgerinddragelse anvendes som et supplement til de eksisterende og mere traditionelle inddragelsesmetoder. De online værktøjer kan eksempelvis fungere som appetitvækkere til mere dialog. Det kan være som optakt til det offline, fysiske møde mellem borgere og politikere eller til videre dialog efterfølgende.

Ydelse:
Teknologirådet har stor erfaring med at designe digitale inddragelsesværktøjer, der passer specifikt til det valgte emne og den mødeform, som værktøjet skal understøtte og supplere. Vi er i særlig grad erfarne i online brug af web tools, blogs og spørgeskemaer. Vi har blandt andet haft stor succes med anvendelsen af disse værktøjer som optakt til et offline, fysisk møde og til decideret resultatopsamling.

Ved inddragelse af et kort, online spørgeskema som optakt til et offline, fysisk møde kan opdragsgiver for eksempel få et hurtigt og klart indblik i, hvordan mange borgere forholder sig til en konkret problemstilling. De online værktøjer bidrager herudover til at sikre, at færre input fra borgerne går tabt. Til dette formål har Teknologirådet eksempelvis udviklet et afstemningssystem, der gør det muligt at stemme og opsamle stemmer digitalt ved møder. Herudover bruger vi gerne blogs i forbindelse med møder og som opfølgning, hvor borgerne kan tilføje kommentarer, som de ikke fik nævnt mundtligt.

Opsummerende sagt kan de online inddragelsesværktøjer bringes i anvendelse både før, sideløbende med og efter ansigt-til-ansigt borgerinddragelse, og Teknologirådet kan skræddersy en digital løsning, der passer specifikt til opdragsgivers ønsker og behov.

Resultater:
Det endelige resultat afhænger følgelig af det specifikke valg af online værktøj og det formål, som værktøjet skal understøtte. Overordnet set er der i anvendelsen af online borgerinddragelse potentiale til at styrke nærdemokratiet. Online inddragelsesværktøjer gør det eksempelvis muligt at involvere mange borgere løbende i et projekt eller en politisk beslutning.