Rapporter

Cirkulære Muligheder i Affaldssystemet – affaldsanalyse af hovedstadsregionen

10. februar 2020

Baggrundsmateriale Byerne og Det Stigende Havvand

09. december 2019

Fremtidsscenarier Byerne og Det Stigende Havvand

09. december 2019

Kortlægning af kommunale indsatser på affaldsområdet i Region Hovedstaden

06. december 2019

Overblik over samt analyse af hydrauliske data for Værebro Å-oplandet

01. juni 2019

Vandoplandsbaseret samarbejde langs Værebro Å

01. maj 2019

Resultatopsamling: KøbenhavnerKonferencen

07. marts 2019

God fondsledelse – Fonden Teknologirådet 2017

13. april 2018

Bornholms areal i fremtiden

11. april 2018

Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet?

11. januar 2018

OPIN guidelines – Tips and tricks for more and better youth eParticipation

30. november 2017

SATORI Del 2: Ramme for etiske konsekvensanalyse af forskning og innovation (CWA 17145)

29. august 2017

SATORI Del 1: Etiske Udvalg – nøgleanbefalinger til etisk vurdering af forskning og innovation samt etiske udvalgs rolle, sammensætning og daglige drift (CWA 17145-1)

29. august 2017

Politisk dialog om klimatilpasning

24. maj 2017

Anbefalinger til Prioritering af Danmarks areal i fremtiden

05. april 2017

Borgerperspektiver på de 19 FORSK2025-forskningstemaer

17. februar 2017

BASE – 23 europæiske eksempler på klimatilpasning med borgerinvolvering

31. januar 2017

Interessentinddragelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for kystdirektoratet, Miljø- og fødevareministeriet

22. september 2016

Casebeskrivelse i forbindelse med Kystanalysen 2016 for Kystdirektoratet , Miljø- og Fødevareministeriet

22. september 2016

Reviving regional cities/towns: The case for catalytic innovation

15. september 2016

Politikere, borgere og interessenter i dialog om prioritering af Danmarks areal – case

15. september 2016

Høring om multifunktionalitet i det danske landskab

07. april 2016

Kortlægning af den offentlige forsknings – , udviklings – og uddannelsesindsats på droneområdet

22. marts 2016

CIMULACT inspirationsmagasin

04. november 2015

ENGAGEMENT. Fælles om samfundets udvikling. Inddragelse i offentlig regi. (Nr. 1 – 2015)

16. september 2015

Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

01. august 2015

Booklet WWViews – DK

01. juni 2015

Danmarks Areal i Fremtiden – oversigt

26. januar 2015

Pacita booklet – DK

01. oktober 2014

Fra rådet til tinget nr. 287 Velfærdsteknologier med mennesket i centrum

Ikke Tilgængelig

Hent

16. juni 2014

Billund Kommune Borgermøde om budget 2013-2016

27. august 2012

Dansk transport uden kul og olie – hvordan?

31. maj 2012

Resultater fra borgertopmøde om den regionale udvikling i Region Nordjylland

02. december 2011

Syntesebiologi – debatoplæg

10. maj 2011

Test dig selv! – Vurderinger og anbefalinger vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr til selvtestning

09. maj 2011

Skole og medier – it-understøttelse af læring

07. april 2011

Borgernes KlimaKatalog – Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

17. marts 2011

Fremtidens Sundhedsvæsen – Borgernes katalog med bud på hvordan sundhedsvæsenet skal udvikle sig de næste 10-15 år

17. marts 2011

E-valg – et valg for fremtiden? – baggrundsrapport

17. marts 2011

Bedre styring af offentlig IT – Arbejdsgruppens anbefalinger

01. juni 2010

Et integrerende arbejdsmarked

16. april 2010

Høring om Fedme som samfundsproblem

06. april 2010

Biometri – brug af biometriske teknologier i det danske samfund

01. april 2010

Fra rådet til tinget nr. 268 Biometri kan højne datasikkerhed

26. marts 2010

Teknologi og marginalisering – er der en sammenhæng?

21. september 2009

Høring om et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem

01. august 2009

Høring om klimaændringer og udviklingslande

05. januar 2009

Høring om psykiske arbejdsskader

09. oktober 2008

Høring om sundhedsvæsenets patientklage- og erstatningssystem

09. oktober 2008

Høring om fremtidens infrastruktur

09. oktober 2008

Debatmagasin

01. oktober 2008

Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil!

18. september 2008

En plan for hovedstadens udvikling – Hvad er vigtigst?

01. maj 2008

Brugernes IT-sikkerhed – Analyse af interviewmøde

22. april 2008

Rapport over Videnskabsteateret: ”NANO” Publikums holdninger til nanoteknologi

01. januar 2008

Brugernes it-sikkerhed

01. januar 2008

Sikkerhedsteknologier og beskyttelse af privatlivet (PRISE)

01. november 2007

Prioriteringer i sundhedssystemet

01. oktober 2007

Borgertopmøde Region Syddanmark – høringssvar

01. september 2007

Høring om lægeordineret heroin

31. august 2007

Ny teknologi i ældreplejen – om metode og forløb

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – 4 scenarier om mulig udvikling på området

04. juni 2007

Ny teknologi i ældreplejen – debatoplæg

04. juni 2007

Høring for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om: Miljøteknologi

10. maj 2007

Lokalt demokrati i praksis – borgernes idékatalog

01. april 2007

Det fremtidige danske energisystem – Teknologiscenarier

02. februar 2007

Det fremtidige danske energisystem

02. februar 2007

IT-sikkerhed på tværs af grænser

24. januar 2007

Morgendagens transportbrændstoffer – danske perspektiver

11. januar 2007

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport – datarapport

05. december 2006

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

05. december 2006

Sundhedsydelser med IT

01. november 2006

Borgernes idekatalog Borgerhøring: “Nærdemokrati i den nye Silkeborg Kommune – hvordan?”

16. september 2006

Høring om internationalisering af uddannelser

30. august 2006

Lille land hvad nu..? Information og debat om Danmarks situation i lyset af globaliseringen

01. august 2006

RFID – Fra produkt til forbrug

13. juni 2006

Velfærd Fremover – Konference rapport

09. juni 2006

Regulering af miljø- og sundhedsaspekter ved nanoteknologiske produkter og processer

01. juni 2006

Sundhedsydelser med IT

31. maj 2006

Høring om terrorbekæmpelse

10. maj 2006

Høring om tilsætningsstoffer i tobaksvarer

26. april 2006

Idékatalog: IT-sikkerhed

19. april 2006

Høring: Grøn transport – kan vi, og vil vi?

05. april 2006

Høring: Københavns Cityring

30. marts 2006

Digitale rettigheder i informationssamfundet

24. marts 2006

Konference for Folketingets Fremtidspanel Velfærd fremover – en udfordring

22. marts 2006

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

01. marts 2006

Dansk energiproduktion i fremtiden

01. februar 2006

Borgerjuryen GM

04. november 2005

Retssikkerhed og aktivt medborgerskab i digital forvaltning

05. oktober 2005

Husdyrbrug og miljøgodkendelser

01. oktober 2005

Nye GM-planter – ny debat

12. september 2005

PISA – undersøgelsen og det danske uddannelsessystem

12. september 2005

Husdyrbrug og miljøgodkendelser

01. august 2005

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

01. august 2005

Anbefalinger til fremtidens patentsystem

06. juni 2005

Høring om retssikkerhedsmæssige konsekvenser af kommunalreformen

03. maj 2005

Retssikkerhedsmæssige konsekvenser af kommunalreformen

03. maj 2005

Kommunalreformen og retten til aktindsigt

29. april 2005

Høringsrapport – Energi i fremtiden – globale, regionale og nationale udfordringer

21. april 2005

Balancen mellem arbejdsliv og andet liv

05. april 2005

Energi i fremtiden – globale, regionale og nationale udfordringer

19. januar 2005

Resultater fra borgertopmøde om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

01. januar 2005

Globalisering af videnstungt arbejde

01. januar 2005

Borgerjuryens slutdokument

01. januar 2005

Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge – hvordan?

18. august 2004

Energikatalog – Teknologier der udnytter vedvarende energi

01. august 2004

Borgeres holdninger til nanoteknologi

17. juni 2004

Viden og information om lægemidler

08. juni 2004

Fødevareudbuddet i Danmark – myter og facts

02. juni 2004

Erfaringer med sameksistens

11. maj 2004

Når havet stiger – Nyt klima, nyt liv

01. maj 2004

Når den billige olie slipper op

01. april 2004

IT-infrastrukturens sårbarhed

01. april 2004

Høring: Mobiltelefoni

10. marts 2004

Borgeres holdning til dyrekloning

01. marts 2004

Referat fra scenarieværksted i Næstved

03. februar 2004

Medicin til raske – en syg ide?

21. januar 2004

Genmodificerende afgrøder i udviklingslande

17. november 2003

Bæredygtig udvikling i Farum?

16. november 2003

Energiteknologi som vækstområde

27. oktober 2003

Hvorfor hvisker man i kirken?

04. juni 2003

Olietransport gennem danske farvande

14. maj 2003

Pris på miljøet?

12. maj 2003

Embryonale stamceller – Høring om anvendelse af stamceller i forskning og behandling

23. januar 2003

Genmodificerede afgrøder i udviklingslande – Udfordringer for udviklingshjælpen

01. januar 2003

Byerne – et godt sted at bo Rapport om aktørinddragelse i områdeudvikling

01. januar 2003

IT-infrastrukturens sårbarhed

01. januar 2003

Elektroniske Patientjournaler

02. november 2002

Biobanker

02. oktober 2002

Open source software i den digitale forvaltning

01. oktober 2002

Test af vores gener

03. juni 2002

Universiteter og erhvervsliv – Resumé og redigeret udskrift af høring

29. april 2002

Hormonforstyrrende stoffer

25. april 2002

Anbragte børn og unge

03. april 2002

Alternativ behandling

19. marts 2002

IT og arbejdsvilkår

01. marts 2002

Patenter på Software

20. februar 2002

Fremtidens Undervisning i et IT-perspektiv

01. februar 2002

Bæredygtig vækst – hvordan? Glostrup

26. januar 2002

Bæredygtig vækst – hvordan? – Herning

21. januar 2002

Bæredygtig vækst – hvordan? – Odense

01. januar 2002

Bæredygtig vækst – hvordan?

01. december 2001

Det aldrende samfund: Sundhed, omsorg og forebyggelse. Kan indsatsen forbedres?

26. oktober 2001

Overvågning – Resumé og redigeret udskrift af høring

24. oktober 2001

Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

01. oktober 2001

Vækst og Bæredygtig udvikling

16. august 2001

Biobrændsel og Transportsektoren

02. maj 2001

Små teknologier

01. maj 2001

Borgernes Idékatalog

01. maj 2001

Konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter

02. april 2001

Den globale centrifuge

01. april 2001

Trafik og kørselafgifter

29. marts 2001

Erfaringer fra statslige IT-projekter – hvordan gør man det bedre?

01. marts 2001

Unge og Rusmidler

24. januar 2001

Industriens brug af kemikalier – oplæg

01. december 2000

Kloning til behandling

22. november 2000

Elektronisk overvågning

20. november 2000

Den digitale doktor

01. november 2000

Handlingsplan for forebyggelse af overfølsomhed og allergiske sygdomme

01. juli 2000

Byøkologi kræver struktur og samarbejde

29. maj 2000

Støj

15. maj 2000

Indhold vigtigere end smart teknik

04. april 2000

KOMMUNEN PÅ NETTET – Rapport fra projektet om elektronisk selvbetjening i det offentlige

01. april 2000

Xenotransplantation

23. februar 2000

Bilen og benzinen

01. januar 2000

Prioritering af nye lægemidler

22. september 1999

Kemikaliestrategien

12. maj 1999

FARLIG TEKNOLOGI – Miljøregulering ved samhandel med udviklingslande

01. maj 1999

Gensplejsede fødevarer

15. marts 1999

“… før teknologien løber løbsk” – om lægfolks opfattelse af risiko.

01. januar 1999

Salmonella – resumé og udskrift af høring

12. november 1998

Miljøstyret affaldspolitik

30. september 1998

Københavns Metro – Resumé og udskrift af høring

01. juli 1998

Genanvendelse – oplæg til sporskifte i indsatsen på affaldsområdet

01. juli 1998

Energisektoren under forandring – trusler og muligheder

10. juni 1998

Elektronisk handel i det danske samfund

01. juni 1998

Borgernes madpolitik – en undersøgelse af forbrugernes bud på fremtidens fødevarerpolitik.

01. april 1998

Info-samfundet – direkte demokrati og overvågning

01. januar 1998

Teknologirådets telehøring om den danske IT-politik

01. januar 1998

Visionen om økologisk landbrug

01. januar 1998

Udledning af næringsstoffer til vandmiljøet

10. oktober 1997

Telemedicin – En vej til et bedre sundhedsvæsen

01. oktober 1997

Fremtidens medier Borgernes medier

01. juni 1997

Nær eller fjern – om telearbejde

10. maj 1997

Kloning af dyr

07. april 1997

Informationsteknologi og folkeskolen

20. januar 1997

Drikkevand – rent vand, men hvordan?

01. januar 1997

Fremtidens fiskeri

01. december 1996

Fremtidens Bibliotek

10. oktober 1996

Fremtidens forbrug og miljø

10. oktober 1996

Hvilket forbrug vil vi ha´? – tre scenarier for fremtidens forbrug og miljø

01. oktober 1996

Ballerup og Cyberspace – Konferenceoplæg

Ikke Tilgængelig

Hent

02. juli 1996

Bibliotek 2005 – 4 scenarier

Gratis ved forespørgsel

Hent

05. juni 1996

Samfund for alle – også for handicappede

01. juni 1996

Uvurderede kemiske stoffer

01. februar 1996

10 år med Teknologinævnet

01. januar 1996

Delfi undersøgelse – Fremtidens folkebibliotek

01. november 1995

Universel adgang – et spørgsmål om demokrati

10. oktober 1995

Genterapi Hvad kan man? Hvad vil vi?

30. september 1995

Magt og modeller

01. august 1995

En dansk krypto-politik

01. august 1995

Hvor går grænsen?

01. juli 1995

Femern og fremtiden

24. maj 1995

Fremtidens fjernsyn

01. april 1995

Elektroniske spor

01. februar 1995

Det lysegrønne landbrug

01. december 1994

Bæredygtigt materialevalg

01. december 1994

På vej mod intelligent trafik

01. november 1994

Teledemokrati

01. oktober 1994

Biomasse til energiformål – et strategisk oplæg

01. oktober 1994

Dansk sprogteknologi

01. januar 1994

Det er kort – Men er det godt?

01. januar 1994

Plastkort som borgerkort – Anvendelse af ic-kort teknologien til borgerkort

01. januar 1994

Barnløshed

01. november 1993

Bilismens fremtid

01. juli 1993

Trafikkens pris – Mobilitet, vækst, problemer og løsninger

01. maj 1993

Fremtidens vedvarende energisystem – et lysegrønt og et mørkegrønt scenarie

01. april 1993

Teknologisk Fremsyn i Danmark

01. marts 1993

Byøkologiske øjebliksbilleder

01. januar 1993

Forbrugerne og den informationsteknologiske udvikling

01. januar 1993

Som tiden går – Hverdag og værdier

01. januar 1993

Teknologiske dyr – Indgreb i kønsceller på højrestående dyr

01. januar 1993

Fremtidens arbejde – Det hele liv

01. december 1992

Byøkologiske fremtidsbilleder

01. oktober 1992

Grundvand – Hvad kan der gøres?

01. september 1992

Bioteknologi og etik i den offentlige debat

01. august 1992

Drivhusdilemmaet

01. juni 1992

Den grønne olie

01. marts 1992

Bioteknologi i økologisk perspektiv

02. februar 1992

Bæredygtigt landbrug

01. februar 1992

Kvægvæksthormon

01. februar 1992

Mikrobiologisk insektbekæmpelse

01. februar 1992

Barrierer imod anvendelsen af renere teknologi

01. januar 1992

Bedre luft – Hvordan skal i Danmark prioritere indsatsen for et bedre luftmiljø?

01. januar 1992

Danmarks grundvandsressource

01. januar 1992

Debatten om genteknologi

01. januar 1992

Bioteknologi i miljøsektoren

01. oktober 1991

Vi når det ikke – Bæredygtighed og vækst på kollisionskurs i trafikken

01. september 1991

Bioteknologi og samfund

01. april 1991

Den teknologiske tomat …og andre forunderlige fødevarer

01. marts 1991

En vis risiko – Gensplejsede organismer i naturen

01. marts 1991

Energi, trafik og miljø

01. januar 1991

Bioteknologi i levnedsmiddelsektoren

01. november 1990

Brug bioteknologi – Om anvendelse af bioteknologi i mindre virksomheder

01. juli 1990

Befolkningens holdning til genteknologi (2)

01. juni 1990

Lydaviser for synshandicappede

01. maj 1990

Med livet som indsats – debat om miljø og samfund

01. april 1990

Forskning og udvikling i dansk bioteknologi

12. januar 1990

Undervisning i bioteknologi

01. januar 1990

Økologiske forskningsbehov i lyset af den bioteknologiske udvikling

01. januar 1990

Hvordan skal vi anvende den øgede viden om menneskets gener?

03. november 1989

Kortlægning af menneskets gener

01. oktober 1989

Mod på teknologien

01. september 1989

Om hundrede år er intet glemt – Industri og naturgrundlag

01. august 1989

Tiden læger ingen sår – Industri og naturgrundlag

01. august 1989

Befolkningens holdning til genteknologi – Diffusion eller mobilisering?

01. juli 1989

Konsensus-konference om bestråling af madvarer

24. maj 1989

Kære Teknologinævn… Børnenes indlæg i Brundtland-debatten

01. maj 1989

Elektroniske personregistre – Samkøring af offentlige registre

01. januar 1989

Før ringene breder sig – Teknologi kan vurderes

01. januar 1989

Madbestråling – Hvorfor det?

01. januar 1989

Sammenhængende teknologivurdering på energi- og miljøområdet

01. januar 1989

Vurdering af en konsensus-konference

01. januar 1989

Dit samfund i morgen

01. november 1988

Telehuset – Noget for dig…

01. oktober 1988

Teknologi og arbejdsliv

01. august 1988

Folk og farlige fabrikker

01. juni 1988

Borgeren og farlig produktion

18. maj 1988

Bankers anvendelse af informationsteknologi

17. maj 1988

Lavfrekvente elektromagnetiske felter

01. marts 1988

Miljø og genteknologi

01. marts 1988

Industriudvikling og økologi

01. februar 1988

Om adgangen til registrerede oplysninger hos offentlige myndigheder

01. februar 1988

Oplysningskampagnen om informationsteknologi

01. februar 1988

Teknologiers samspil

01. november 1987

Kalejdoskop – Danske digtere møder informationsteknologien

01. oktober 1987

Teknologi i sundhedsvæsenet – Ja og nej

01. september 1987

Liv eller død – Et teknologisk valg? Rapport om sundhedsvæsenet

01. september 1987

Ekspertoplæg: Genteknologi i industri og landbrug

27. april 1987

Slutdokument: Genteknologi i industri og landbrug

27. april 1987

Økonomisk vurdering af genteknologi

01. april 1987

Risikovurdering i Nyborg, Esbjerg og København

01. januar 1987

Metodedokument til: Cirkulære Muligheder i Affaldssystemet

Ingen Dato